کتاب آموزش سخنرانی حرفه ای – فایل الکترونیکی کتاب سخنرانی به توان ۲

مشخصات کتاب الکترونیکی آموزش سخنرانی حرفه ای مدیران

کتاب الکترونیکی سخنرانی به توان ۲

نویسنده:  احمد رضا فاضلی / علی مشایخ

انتشارات:  سخنوران

صفحات : ۲۴۲

مخاطبان: این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه قدرت ذهن و کلام خود را برای ایجاد ارتباطاتی قدرتمند و اثرگذار کنترل و مدیریت کنید، و استاد ارتباطات و سخنرانی شوید، و زندگی اجتماعی و کسب‌وکار خود را گسترش دهید.

مبلغ سرمایه گذاری: ۶۹.۰۰۰ تومان

39
69,000 تومان