29%
تخفیف

دوره حضوری فن بیان و اعتماد به نفس نوجوانان

مشخصات دوره فن بیان نوجوانان

نام محصول: دوره حضوری فن بیان و سخنرانی نوجوانان

مخاطبان: مطمئنا حضور فرزند دلبند شما در این دوره می تواند بسیار در این زمینه او را در امر ارتباطات بهتر و بیان توانائی ها خود، یاری نماید.

محصول شامل: آموزش فن بیان، سخنرانی و اعتماد به نفس نوجوانان

زمان شروع: اعلام می گردد

فرمت آموزش : آموزش + تمرین در هر جلسه و سخنرانی مقابل جمع

مدت دوره:  ۵ جلسه آموزشی

محل برگزاری: دفتر مجموعه + هر جایی که شما باشید..

مدرس دوره: احمدرضا فاضلی + علی مشایخ

مبلغ سرمایه گذاری:

در صورت برگزاری دوره بصورت  کاملا حضوری – ۶ جلسه  :

مبلغ دوره: ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

پرداخت یکجا: ۱.۵۰۰.۰۰۰

در صورت برگزاری دوره آنلاین فن بیان نوجوانان – ۷ جلسه :

مبلغ سرمایه گذاری: ۱.۲۰۰.۰۰۰تومان – این دوره  : ۹۹۰ هزار تومان

 

13
1,500,000 تومان