تمرینات صداسازی

تمرینات صداسازی

در این برگه تمرینات صداسازی که بسیار کاربردی و اثرگذار و موثر هستند را برای افزایش قدرت صدا و سخنوری شما ارائه داده ایم تا بدرخشید…

این تمرینات را کافی است که هر روز دقایقی کوتاه و تا ۲۱ روز اجرا نمایید تا اثر آن را بر صدای خود و افزایش قدرت آن مشاهده نمایید!

و اگر این تمرینات را تا ۹۰ روز اجرا نمایید بصورت منظم و مستمر، نتایج ماندگار آن را تا مدت ها با خود احساس خواهید کرد…

برای اجرای این تمرینات، زمان اندگی در روز را برنامه ریزی نمایید و اجرا نمایید چرا که با توجه به نتایجی که کسب می کنید بسیار ارزشمند هستند.

تمرینات صداسازی – گرم کردن صدا

قبل از شروع به اجرای تمرینات، باید فضای دهان و لب ها را گرم نمایید تا بخوبی توانید تمرینات را اجرای نمایید و اذیت نشوید.

دست ها را اطراف لب گذاشته تا لب آزاد شود و هوا را از دهان خارج می کنید .

هنگام خروج هوا، لبها ارتعاش پیدا می نماید. سعی نمایید که هوا را یکدفعه بیرون ندهید و بصورت پیوسته بیرون دهید تا ارتعاش لبها بخوبی انجام شود.

این تمرین برای گرم گردن ماهیچه های اطراف دهان بسیار موثر است.

بعد از ۳ دقیقه از اجرای اینکار، لبها باید  سر شده باشند و حالا آماده هستیم برای اجرا تمرینات اصلی صداسازی.

تمرینات صداسازی – تمرین خودکار

تمرین خودکار یکی از تمرینات اساسی برای افزایش قدرت صدا و برد صدا می باشد که می تواند در یک بازه زمانی کوتاه، اثرات معجزه آمیز آن را مشاهده نمایید.

تمرین خودکار را به حالت های مختلفی می شود اجرا کرد.

تمینات صداسازی – مشدد خوانی

مشدد خوانی یکی از قدرتمندترین و اثربخش ترین و موثرترین تمرینات افزایش قدرت صدا می باشد که قبل از این تمرین حتما باید صدای خود را بخوبی نرم کنید و اب ولرم بنوشید.

با انجام تمرین خودکار می توانید حنجره خود را گرم نمایید و بعد این تمرین را اجرا نمایید.

تمرینات صداسازی –  بلند خوانی

 

آموزش های بیشتری از مجموعه ما را می توانید در لینک کانال آپارات و لینک پیج اینستاگرام مشاهده نمایید.