دوره حضوری – آموزش هوش کلامی و سخنوری حرفه ای

مشخصات دوره هوش کلامی

نام محصول: دوره هوش کلامی و تقویت سخنوری

مخاطبان: در صورتی که می خواهید مدرسی توانمند و سخنور یا مدیری کارآمد باشید به شما پیشنهاد می کنم که در این دوره اثربخش و حرفه ای شرکت نمائید. قطعا نتایج خوب و اثربخشی را خواهید گرفت …

محصول شامل: آموزش مهارت های کلامی و هوش کلامی

زمان شروع: اعلام می گردد

فرمت آموزش :آموزش حضوری + تمرین

مدت دوره : ۵ جلسه ۳ ساعته

محل برگزاری: دفتر مجموعه

مدرس دوره: احمدرضا فاضلی

مبلغ سرمایه گذاری:

۶.۹۰۰.۰۰۰ میلیون تومان می باشد که بخاطر استقبال و همراهی دوستان و احترام به ارزشمندی آنها:

 ۴.۹۰۰.۰۰۰ میلیون تومان شده است

10
4,900,000 تومان