تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیز که در جستن آنی، آنی

دسته‌بندی: مهارت ارائه

دانلود رایگان

اصلی مهم در سخنرانی انگیزشی

اصلی مهم در سخنرانی انگیزشی نکات مهمی که در اجرای سخنرانی انگیزشی باید رعایت کنید تا بتوانید اثرگذاری واقعی را بر روی مخاطبان خود را داشته باشید در این مقاله

ادامه مطلب ⮘
سخنرانی حرفه ای
افزایش اعتماد به نفس

ایده هایی برای سخنرانی حرفه ای

ایده هایی برای سخنرانی حرفه ای اولین نکته ای که در شروع سخنرانی حرفه ای باید مورد توجه قرار دهیم، بحث ایده نویسی می باشد.ایده نویسی یک نقطه شروع قدرتمند

ادامه مطلب ⮘
اصول فن بیان
افزایش اعتماد به نفس

استرس سخنرانی – لذت سخنرانی

استرس سخنرانی – لذت سخنرانی ترس از سخنرانی موضوعی مهم در زندگی بسیاری از ما انسانهاست! ما باید بتوانیم بخاطر اهداف مان، زندگی خودمان و خانواده مان، خوب صحبت کنیم…

ادامه مطلب ⮘