در این قسمت قصد داریم تا فیلم های آموزشی مربوط به مهارت سخنوری و فن بیان را در اختیار شما قرار دهیم تا در ارائه فرهنگ آموزش، نقشی موثر و اثربخش را ایفا نماییم.

 

۱- چارچوب اصلی یک سخنرانی اثرگذار :

 

 

قسمت هایی از دوره غیر حضوری سخنرانی و فن بیان:

 

۲- ابزارهای اصلی در ارتباطات که می تواند اثر بخشی روابط را بیشتر نماید:

 

 

قسمت هایی از محصول آموزشی زبان بدن قدرتمند و سخنرانی حرفه ای و جذاب

 

 

۳- اجزای اصلی ایجاد کننده اعتماد به نفس:

 

 

قسمت هایی از محصول آموزشی کنترل، مدیریت و بکارگیری ترس در سخنرانی

 

 

۴- نحوه طراحی و اجرای ساختار یافته ی یک سخنرانی جذاب و حرفه ای

 

قسمت هایی از محصول آموزشی طراحی و اجرای ساختار یافته ی یک سخنرانی جذاب و حرفه ای

 

 

۵- اعتماد به نفس طلایی چگونه ایجاد می شود؟

 

قسمت هایی از محصول آموزشی اعتماد به نفس طلایی

 

 

۶- ابزارهای قدرتمند در ارتباطات و سخنرانی:

قسمت هایی از دوره کاربردی سخنرانی و فن بیان

۷- تمریناتی برای  تقویت صدا ( فن بیان – صدا سازی)

قسمت هایی از دوره کاربردی سخنرانی و فن بیان

 

 

۸- تمرینات تقویت مهارت سخنوری در نوجوانان

قسمت هایی از دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان

 

 

۹- مطالبی در زمینه بکارگیری زبان بدن در سخنرانی _ دوره نوجوانان

 

 

قسمت هایی از دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان

 

 

۱۰- چگونه خود را به دیگران معرفی کنیم ؟ ( همانند افراد حرفه ای )

 

 

قسمت هایی از دوره سخنرانی و فن بیان

 

 

۱۱- چگونه بتوانیم مانند یک سخنرانی حرفه ای باشیم؟!

 

قسمت هایی از دوره سخنرانی و فن بیان

 

به اشتراک گذاری با دوستان