مهارت ارتباط موثر 

در این مقاله می خواهیم در مورد مهارت ارتباط موثر و اینکه چگونه در ارتباطات خود، حس خوبی را منتقل کنیم صحبت کنیم.

نگرش نسبت به دیگران در ارتباطات

نحوه برخورد با نگرش ،‌ تاثیر بسزایی بر روی موفقیت یا شکست ما دارد.

داشتن دید مثبت نسبت به دیگران،‌ می تواند در موفقیت ما نقش بسزایی ایفا نماید.

برچشب زدن به دیگران در ذهن و کلمات ما بسیار رایج شده است!

ما در کنار افرادی که از نظر شکل ظاهری و رفتاری و یا نوع زندگی شبیه ما هستند،‌احساسا راحتی بیشتر ی داریم و بطور طبیعی از غریبه ها فاصله می گیریم یا می ترسیم. همین تفکرو نگرش ما نسبت به دیگران سبب می شود تا نتوانیم با دیگران بخوبی ارتباط برقرار کنیم و صحبت های خود را بیان کنیم .

انسان ها وقتی با پدیده ای ناآشنا برخورد می کنند،‌واکنش اولیه آنها ترس و پنهان شدن است و یا فرار را ترجیح می دهند. مغز انسان از فرد مورد نظر یک برآورد کلی انجام می دهد و سپس بر اساس داده های قبلی تصمیم می گیرد که فرار کند یا دفاع کند!

اشتباهی که اغلب مرتکب می شویم آن است که مشاهدات طبیعی و دقیق مغزمان را با فرضیات و رفتارهای نادرست خودمان قاطی می کنیم و به این ترتیب موضع تهاجمی یا وحشت می گیریم.

 

مهارت ارتباط موثر

 

باید بتوانید وقتی فردی را می بینید باید آرامش خود را حفظ کنید و با  چشم و ذهنی باز، ‌از فرد مورد نظر بخوبی اطلاعات کسب کنید و او را ارزیابی کنید. این همان قدرتی است که اگر بدست بیاورید در جلسات و ملاقات ها،‌افراد را بدرستی و همان طور که هستند ارزیابی می کنید و واکنش خوب نشان می دهید.

با اینکار در دراز مدت،‌ روابط اجتماعی شما به مرابت موفقیت آمیز تر خواهد بود.

 

اگرفکر کنید که می توانید کاری را انجام دهید و یا نمی توانید انجام دهید،‌در هر دو صورت درست فکر کرده اید!

هنری فورد

تقلید کردن :

یکی از بزرگترین قابلیت های مغز انسان،‌قدرت نسخه برداری از رفتارهای دیگران است.  در واقع تقلید کردن یکی از اصول طبیعت است. همه ما در قسمت های مختلف زندگی خود،‌ از دیگران تقلید می کنیم از ورزشکاران گرفته تا بازیگران و افراد مشهور و افرادی که در روز با آنها سر و کار داریم.

چیزهای بسیاری در این افرادی که دیگران از ‌آنها تقلید می کنند وجود دارد از جمله: انرژی، قدرت،‌شهرت، آزادی،‌قدرت علمی و اجتماعی و ….

 

یک مثال واقعی از تقلید :

در کارولینای شمالی، پرونده تصادف ۱۴۰ هزار خانواده را به منظور حفاظت جاده ای مورد بررسی قرار دادند و پرونده رانندگی این والدین را با فرزندانشان مورد بررسی قرار دادند.تحقیقات نشان داد که امکان تصادف فرزندان والدینی که در پنج سال گذشته حداقل ۳ تصادف داشته اند، ۲۲ درصد بیشتر از فرزندان والدینی بود که در همان دوره زمانی هیچ تصادفی نداشته اند!

همچنین تحقیقات نشان داد که داشتن سرعت غیر مجاز، یا عبور از چراغ قرمز، از جمله رفتارهایی است که فرزندان تقلید می کنن.

امکان تخلف رانندگی در فرزندان والدینی که بیش از سه بار موارد تخلف رانندگی داشتند،‌ ۳۸ درصد بیشتر از بقیه است!

اگر شما راننده محتاط و خوبی باشید، فرزندان تان هم به احتمال قوی رانندگان خوب و محتاطی خواهند بود. عکس این موضوع هم صادق است. یعنی اگر شما راننده عجول و بی احتیاطی هستید، فرزندان شما هم به احتمال قوی رانندگانی مثل شما خواهند بود.

اگر والدین سرمشق نامناسبی باشند، بطور منطقی فرزنندان شان هم همان را ه را دنبال می کنند!

از آنجا که افراد نسبت به تقلید از بهترین رفتارها گرایشی بیشتری دارند، هر چه سر مشق های بهتری از خود ارائه دهیم، مردم هم بیشتر از آنها تبعیت می کنند.

 

مهارت ارتباط موثر

 

اثر جمع را فراموش نکنیم!

ما برای اینکه با دیگران مخالفتی نکنیم و از این مخالفت ترس داریم که نکند دیگران رفتارشان با ما تغییر کند یا در یک جمع ضایع شویم بدلیل مخالفت، عموما با جمع هم رای می شویم و کارهایی را که جمع می گوید انجام می دهیم.

این که گفته می شود شما مجموع میانگین ۵ نفر اطراف خود هستید واقعا یک جمله درست است که باید به آن بسیار توجه کرد.

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان