تکنیک هایی برای شروع یک ارتباط و گفتگو

در مقاله قبل در مورد اهمیت شروع ارتباط و گفتگو با دیگران صحبت کردیم و اینکه برای شروع یک ارتباط و گفتگو، باید از روش هایی ساده اما کاربردی و اثربخش استفاده کنیم که در این مقاله این روش ها را بیان می کنیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  اهمیت شروع یک ارتباط و گفتگو

 

از هر زبانی که استفاده کنید، هرگز نمی توانید بیشتر از چیزی که هستید بگویید!

رالف والدو امرسون

 

بخش بزرگی از ارتباطات شما با دیگران توسط زبان بدن شما صورت می گیرد. به گفته دانشمندان بزرگ ارتباطات، بیش از ۵۵ درصد اثرگذاری شما در ارتباطات، از طریق زبان بدن شما می باشد!

زبان بدن تمامی حرکات شما از فرق سر تا نوک پای شما را شامل می شود و جالب است بدانید که قبل از اینکه شما لب به سخن گفتن باز کنید، زبان بدن شما است که به دیگران می فهماند چه در ذهن شما می گذرد!

بدن شما در هر حالتی که باشد، خوشحالی، غمگینی، بی حالی، عصبانی، با اعتماد به نفس، بدون اعتماد به نفس، پر انرژی، حس خوب و … باشد، با دیگران بخوبی صحبت می کند. قطعا دیگران هم با همین زبان با شما صحبت می کنند و ارتباط برقرار می کنند.

حتما زمان هایی برای شما پیش آمده است که اتفاقی ناخوشایند برای شما رخ داده و شما را به فکر فرو برده یا اینکه ناراحت و غمگین کرده است. خوب فکر کنید و مطمئنا افرادی که شما را دیده اند، جملاتی شبیه این را بیان کرده اند:

چقدر گرفته ای ؟

چرا ناراحتی ؟

اتفاقی افتاده؟

و بسیاری جملاتی شبیه به اینها

زمان هایی را نیز به یاد بیاورید که از یک اتفاقی که برای شما رخ داده است خوشحال بوده اید و حس خوبی داشته اید. قطعا دیگرانی که شما را دیده اند جملاتی شبیه این را بیان کرده اند:

حتما اتفاق خوبی افتاده است

خدا را شکر که اتفاقات خوبی برات رخ داده

چی شده، امروز خیلی کوک هستی؟

و جملاتی شبیه اینها …

این قدرت زبان بدن را نشان می دهد که چگونه بدون اینکه صحبت کنید براحتی درون شما را افراد دیگر می توانند ببینند و با شما ارتباط برقرار کنند.

 

هر یک از سلول های بدن شما در هنگام ارتباط با دیگران، مانند یک عضو تماس گیرنده، عمل می کند!

 

تکنیک هایی برای شروع ارتباط و گفتگو

 

نقش لبخند در شکل گیری یک ارتباط اثربخش

آرامش شما، اعتماد به نفس شما و حس و حال شما بخوبی از طریق زبان بدن، به دیگران هم منتقل می شود و از این  طریق می توانید بدون اینکه صحبتی نمائید بر دیگران اثر بگذارید.

برای اینکه نقش زبان بدن در افزایش اعتماد به نفس را درک کنید، فیلم زیر را مشاهده کنید:

 

لبخند شما، منعکس کننده گرمای احساسی درونی شما، اعتماد و احترام و خوشحالی است و سبب می شود که دیگران هم بخوبی در ارتباطات به سمت شما جلب شوند.

وقتی که شما لبخند می زنید، مغز افرادی که لبخند شما را می ببینند نیز واکنش نشان می دهد و به عضلات مخصوصی لبخند فرمان می دهد و آنها هم جواب شما را با لبخند جواب می دهند!

یک لبخند ساده بهترین روش برای پیدا کردن دوست و برقراری ارتباط با دیگران میباشد. این موضوع را بدانید که افراد خنده رو، به مراتب در زندگی و کسب و کار خود موفق تر از سایرین هستند.

 

تکنیک هایی برای شروع ارتباط و گفتگو

 

تا می توانید در ارتباطات خود، لبخند بزنید و حس خوب را به دیگران منتقل کنید تا  آنها نیز به شما اعتماد کنند و لبخند بزنند!

در این فیلم بیان می شود که اگر شما نقش یک فردی که اعتماد به نفس دارد را بازی کنید، قطعا این حالت در شما هم ایجاد می شود و با افزایش این نقش بازی کردن ها، اعتماد به نفس شما هم بیشتر می شود!

اگر همانند فردی که اعتماد به نفس دارد، راه بروید و لبخند بزنید، قطعا بعد از مدتی اثرات اعتماد به نفس را در خود خواهید دید!

برایان بیتس، نویسنده کتاب ” چهره انسان” می گوید:

 

بیشتر اوقات زندگی ، ما ترجیج می دهیم که آرزوها و دارایی ها و توجهاتمان را با افرادی که خنده رو هستند سهیم کنیم.

جالب است بدانید که وقتی لبخند می زنیم، در بدن ما آندروفین بصورت طبیعی ترشح می شود که یک ماده انرژی زا و ضد درد است.

 

زبان بدن شما، انعکاس کننده افکار و احساسات شما برای دیگران است.

اگر بتوانید زبان بدن صحیح را آموزش ببینید و بکار ببرید، قطعا از لحاظ عاطفی و روانی با ثبات تر از دیگران خواهید بود و می تواند اعتماد به نفس شما را بخوبی افزایش دهد.

برای اثر بخشی ارتباطات، شما باید بتوانید میان صحبت های خود و زبان بدن خود یک هماهنگی و هارمونی مانند موسیقی ایجاد نمائید.

 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان