رفع کمرویی و خجولی بودن و افزایش اعتماد به نفس (قسمت دوم)

در مقاله قبلی در مورد مطالبی در زمینه رفع خجولی و افزایش اعتماد به نفس پرداختیم و در مورد واقعیت های ذهنی مربوط به خجولی گری پرداختیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  رفع کمرویی و خجولی بودن و افزایش اعتماد به نفس

 

۲- واقعیت دوم ذهنی این است که همه انسان ها ترس دارند!

بله تمام انسان های روی زمین از ایجاد ارتباط وصحبت در جمع ترس دارند. کم رویی و استرس در وجود همه انسان ها هست.

مارک تواین :

دو نوع سخنرانی داریم. سخنرانی که دروغ می گوید و سخنرانی که می ترسد.

 

رفع خجولی

 

این جمله مارک تواین یعنی اینکه تمام سخنرانان از صحبت کردن در جمع ترس هایی دارند ولی با استفاده از بعضی تکنیک ها، بر این ترس غلبه می کنند  و در جمع های مختلف از حق خود دفاع کرده و قابلیت های خود را براحتی ابراز می کنند.

بطور مثال می گویند که گاندی رهبر هند، در اولین سخنرانی خود بطور کامل قبل از شروع سخنرانی، بی هوش شد!

ترس بخشی از وجود ما می باشد و با آن را قبول کنیم. ولی باید با روش ها و تکنیک هایی این ترس را کنترل و مدیریت کنیم تا اسیبی به ارتباطات و صحبت های ما در جمع نداشته باشد.

 

۳- اشتباهات متداول ذهنی

الف) همه باید من را دوست داشته باشند!

این یکی از اشتباهات ذهنی رایج می باشد که همیشه بدنبال تایید جمع هستیم. این دیدگاه سبب می شود که هر فردی که به ما کاری را برای انجام دادن بجای او بسپارد، بدون نه گفتن قبول کنیم چرا که بدنبال تایید دیگران هستیم!

 

ب) همیشه و همه جا  باید جذاب باشیم!

واقعا نیازی نیست که در هر جایی و همیشه ارتباط برقرار کنیم. باید ببینم که در کجا می خواهیم ارتباطات خوب برقرار کنیم و در صحبت کردن و ارتباطات جذاب باشیم . آنجاست که باید اقدامی انجام دهیم نه اینکه همیشه و همه جا بدنبال جذابیت باشیم!

 

ج) من همیشه باید شوخ طبع باشم!

واقعا نیازنیست که اگر شوخ طبعی یاد نگرفتیم، شوخ طبع باشیم.

خیلی خوب است که شوخ طبع باشیم چرا که سبب برقرای ارتباطات جذابی می شود. ولی  اگر نمی دانیم چگونه باید شوخ طبع باشیم، نیازی نیست که دست به هر کاری برای خنده دیگران بزنیم!

 

د) من نباید مضطرب شوم!

اضطراب را باید قبول کرد و پذیرفت چرا که در وجود ما هست و یک بخش جدایی ناپذیر از ما می باشد.

قطعا اگر اضطراب در ما وجود نداشت، اجداد ما از دست حیوانات وحشی فرار نمی کردند و خورده می شدند و ما هم وجود نداشتیم!

 

رفع خجولی

۴- تائید طلبی

همیشه ما انسان ها بدنبال این هستیم که در کارهای خود تائید دیگران را داشته باشیم!

شاید بخاطر این است که گاهی افراد آرایش های غلیظ و یا لباس های خاص و رفتارهای خاص از خود بروز می دهند!

واقعا این افرادی که بدنبال تائید آنها هستند چه افرادی هستند؟

خیلی مهم است که فکر کنیم که بدنبال تائید نظر چه کسانی هستیم؟

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  سخنرانی حرفه ای به سبک بزرگان سخنرانی

 

چند نکته مهم:

 توجه داشته باشید که نه گفتن واقعا چیز بدی نیست!

اینکه به خواسته های نامعقول  نه نمی گویید یکی از اشتباهات و تصورات اشتباه است که در ما وجود دارد.

 خودمون را در جمع مسخره نکنیم!

گاهی افرادی هستند که در جمع های مختلف خود را براحتی مسخره می کنند و اینکار را به سبب خنده دیگران و یا بطور عادت انجام می دهند. این کار بزرگترین ضربه را به عزت نفس شما وارد می کند!

 

یک اقدامک مهم :

برای اینکه خودتان را در تصویر سازی قدرتمند کنید باید تصور کنید که در حال صحبت کردن با فردی هستید که خوب صحبت میکند. تصور کنید که با او احوال پرسی می کنید و در مورد یک وضوع مهم صحبت می کنید.

این کار را به مدت ۲ ی ۳ دقیقه انجام دهید و اگر بطور مداوم هر روز چند دقیقه این کار را انجام دهید نتایج عالی آن را بعد از یک ماه خواهید دید!

 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان