سمینار شخصیت شناسی بر اساس مدل MBTI

سمینار شخصیت شناسی بر اساس مدل MBTI  در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ در پژوهشکده مهندسی وزارت مخابرات با حضور جمعی از مدیران این مجموعه برگزار گردید.

 

 

آزمون شخصیت شناسی بر اساس مدل MBTI یا میرز-بریگز ، یک آزمون شناخت شخصیت قدرتمند است که ترجیحات هر فردی را در ارتباط با دیگران و تصمیمات زندگی او مشخص می کند.

این آزمون شخصیت شناسی توسط مادر و دختری به نامهای کاترین بریگز و ایزابل بریگز مایرز و بر اساس نظریات یونگ که  روانشناسی سوئیسی بود، ایجاد شده است.

آنها اعتقاد داشتند که اگر بتوانیم شالوده فکری و نگرش و باور های افراد و ترجیحات آنها را شناخت، می توان  براحتی رفتارها و عکس العمل های آنها را در ارتباطات بخوبی پیش بینی کرد.

آنها با توجه به مطالعات و ‌آزمایشاتی که انجام دادند انسان ها را در ۱۶ تیپ شخصیتی قرار دادند و برای ه تیپ خصوصیات و رفتارهای خاصی را بیان کردند.

هر کدام از این تیپ های شخصیتی برای خود خصوصیات منحصر به فردی را دارند که مخصوص این افراد است.

این خصوصیات به هیچ عنوان بد نیستند و خصوصیاتی هستند که فرد آنها را بصورت وراثتی یا محیطی در ارتباط با جامعه در طول زمان به خود گرفته است.

هر چقدر که شما به ترجیحات و نگرش های خود مطلع باشید، توانمندی ها و قابلیت های خود را بهتر خواهید شناخت.

شناخت بهتر از ترجیحات و نگرش ها، سبب می شود تا فعالیت هایی را انجام دهید و ارتباطاتی را ایجاد کنید که از آنها هم لذت ببرید و هم در موفقیت شما در زندگی و کسب و کار اثرگذار باشند.

علاوه بر این، با شناخت مدل شخصیت شناسی  MBTI می توانید افرادی که در کنار شما هستند، افراد خانواده و همکاران، را بهتر شناخته و علارغم تفاوت های موجود، ارتباطاتی بهتر و اثربخش تر ایجاد نمایید.

آزمون شخصیت شناسی MBTI یکی از موثرترین و کاربردی ترین آزمون های شخصیت شناسی در جهان می باشد و بسیاری از شرکت ها و موسسات در کشورهای مختلف، از این آزمون برای جذب نیروهای مورد نظر خود متناسب با شغل، ایجاد انگیزه کاری در نیروهای خود و بالا بردن توان و بهره وری نیروها و شرکت خود استفاده می کنند.

 

 

چهار سوال اساسی در آزمون شخصیت شناسی  MBTI  وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

۱- اولین سوال اساسی در مدل شخصیت شناسی  MBTI

 

انرژی خود را از بودن در جمع های مختلف میگیریم یا از تنهایی خود ( مطالعه کردن، کار کردن با کامپیوتر و …)؟

 

۲- دومین سوال اساسی در مدل شخصیت شناسی  MBTI

 

اطلاعات مورد نیاز خود را بصورت شهودی دریافت می کنیم ( بصورت جامع و مبتنی بر حس ششم و حرف دلی ) یا بصورت دریافت از حس های پنجگانه با دقت تمام!؟

 

۳- سومین سوال اساسی در مدل شخصیت شناسی  MBTI

تصمیم گیری های ما در امور، عموما بصورت منطقی ( فکری ) می باشد یا بصورت احساسی و در نظر داشتن احساسات و نظرات دیگران و همدلی با آنها؟

 

۴- چهارمین سوال اساسی در مدل شخصیت شناسی  MBTI

 

در انجام کارهای خود منظم هستید و همه چیز در جای خود می باشد یا اینکه خیلی هم در گیر و دار زمان نیستید و برای کارهای مختلف یک بازه گسترده زمانی در نظر می گیرید؟

با بررسی این موضوعات و سوالات بیان شده براحتی می توانید شخصیت خود را کشف کنید و با توجه به  آن شخصیت، می توانید برای ارتباطات بهتر، فعالیت بهتر و موفقیت های ‌آینده، بخوبی برنامه ریزی کنید.

علاوه بر این، با شناخت مدل شخصیت شناسی  MBTI می توانید افرادی که در کنار شما هستند، افراد خانواده و همکاران، را بهتر شناخته و علارغم تفاوت های موجود، ارتباطاتی بهتر و اثربخش تر ایجاد نمایید.

 

به اشتراک گذاری با دوستان