موفقیت در سخنرانی با تکنیک اثر مرکب ( قسمت ۴)

 

در ادامه مقالات مربوط به موفقیت در سخنرانی با تکنیک اثر مرکب، در این مقاله به بررسی اصل چهارم در اثر مرکب می پردازیم.

موفقیت در سخنرانی با تکنیک اثر مرکب ( قسمت ۳) را در اینجا مشاهده بفرمائید.

 

اصل چهارم : تکانش

اولین قدم و حرکت اولیه ،همیشه سخت ترین قدم می باشد!

شروع هر تغییری  در زندگی و کسب و کار، مثل حرکت چرخ و فلک است. در لحظات اولیه حرکت، چرخ و فلک بسختی حرکت می کند و بسیار کند می باشد. اما بعد از گذشت زمانی، حرکت چرخ و فلک بگونه ای می شود که دیگر هیچ کسی نمی تواند آن را از حرکت باز دارد!

هر تغییر و عادتی در زندگی و کسب  و کارتان، با برداشتن قدم و عملکرد کوچکی هم زمان شروع میشود. روش بسیار کندی است، اما به محض اینکه عادت جدید شکل بگیرد ،ت کانش نیز وارد کار می شود.

اشیاء در حال حرکت ، دوست دارند در حرکت بمانند ،مگر اینکه تکانشِ آنها را نگه داریم.

هر چیزی دوست دارد که در حال خودش باقی بماند. ساختن خود جدیدتان انرژی می خواهد. اما وقتی تکانش پیدا می کنید ،به سختی متوقف می شوید،حتی اگر کم تلاش کنید،نتایج بزرگی خواهید گرفت.

قانون اینرسی می گوید ، اشیای ساکن دوست دارند ،ساکن بمانند ،این همان اثر مرکب است که برخلاف میلتان کار می کند.

چگونه میتوامید تکانش را در زندگیتان دخیل کنید؟

انتخاب ها و تصمیم های جدیدی براساس اهداف و ارزش های اصولی تان اتخاذ کنید.

از انتخاب های جدیدتان برای ایجاد رفتار های مثبت و جدید استفاده کنید.

کار های شایسته را به اندازه کافی تکرار کنید تا به عادتی جدید تبدیل شوند.

کارهای روزانه جدید و آهنگ انجامشان را به کار های همیشگی و با نظم و انظباط تبدیل کنید.

مدت زمان کافی پایدار و ثابت قدم بمانید.

وقتی تکانش خودش را در زندگی نشان دهد ، رفتار ، عادات ، عملکرد، نظم و ترتیب و ثبات قدم ،کلید باز کردن قفل تکانش می شود و توقف ناپذیر می گردد.

 

 

رفتار و نگرش جدیدتان باید با کارهای روشن روزانه ، هفتگی و ماهانه تان ترکیب شود تا موجب تغییرات مثبت واقعی شود.

برای رسیدن به اهداف و ایجاد عادت های جدید ،باید کارهای روشن جدیدی برای حمایت از اهدافتان ایجاد کنید.

فعالیت های روتین روزانه بر پایه عادت های خوب و نظم تنظیم شده اند تا افراد موفق از دیگران جدا شوند، فعالیت های روتین ها در زندگی، فوق العاده قوی هستند.

برای ایجاد  فعالیت های روتین با مزیت بالا و موثر ، باید در ابتدا تصمیم بگیرید که چه رفتار و عادت هایی قصد دارید در خودتان نهادینه کنید.

درباره جزئیاتی که نیاز دارید،آگاهانه عمل کنید ،از خواب بیدار شوید ،بدون هیچ حرف و حدیثی انجام دهید،اگر گسی یا چیزی سد راهتان شد،از ابتدا شروع کنید و اراده تان را برای عملکر د بهتر قوی کنید.

ترقی کنید!

اول ، به همه چیز های که برایشان سپاسگذارید ،فکر کنید!

دوم ، عشق فرستادن به سوی کسی(نماز و دعا)

سوم ، به هدف شماره یک ،نگاه کنید و تصمیم بگیرید تا چه کارهایی را امروز انجام دهید تا به هدفم نزدیک شوم

به این سوال حتما جواب دهید :

سه مورد از کار هایی که باید امروز انجام دهم و بیشترین تاثیر را بر نزدیک شدن من به اهداف بزرگم دارد،کدام است؟

 

می توانیم سه کار بسیار مهمی را که در مسیر موفقیت می تواند به یاری ما برسد را اینگونه هم بیان کنیم:

۱- نوشتن ایده ها ،عادات و روش های جدید که در روز کسب می کنم

۲-  اضافه کردن آنها به برنامه های روزانه

۳- همچنین کتاب خواندن قبل از خواب به دلیل طبقه بندی کردن اطلاعات در ذهن .

 

وقتی فعالیت ها و کار های منظم روزانه تان به عادت تبدیل شود، باید هماهنگی مناسبی ایجاد کنید . وقتی کارها و فعالیت های روتینتان با اهداف روزانه ،هفتگی ،ماهیانه  و سالیانه هماهنگ شود ، گویا به تکانش خوش آمدگویی گفته اید.

هررفتاری که به سمت رسیدن به اهدافتان باشد را روی کاغذ ثبت کنید ،تا بتواند تبدیل به عادتش کنید.

اثر مرکب (نتایج مثبتی است که میخواهید در زندگی تجربه کنید)نتایج تصمیم ها و انتخاب های هوشمندانه (و عملکرد و رفتارتان ) مکررتان در طول زمان است که تکرار می شوند.

ثبات قدم و تداوم جزء اصلی موفقیت است و کلید دستیابی و نگهداری تکانش است.

مانند چرخ و فلک ،فضا پیما و موتور لکوموتیو،که باید از اینرسی خارج شوند ،زمان ، انرژی و ثبات قدم زیادی برای رسیدن به سرعت مورد نیاز در زندگی و پیشرفت نیاز دارید ، بیشتر مردم تسلیم می شوند ،اما افراد باهوش به حرکت در مسیر رسیدن به هدف ادامه می دهند.

 

 

برنده بودن در مسایقه به سرعت هایتان مربوط نمی شود، به پیوسته رفتنتان مرتبط است،

کسی که زمان کافی داشته باشد ،با رفتار و عادات مثبت و مکرر با ثبات می تواند هرکسی را شکست دهد.

انتخاب درست، در رفتار مناسب، تمرین عادت های خوب ،ثابت قدم ماندن و حفظ تکانش می باشد

 

این ویدئوی جذاب را از دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب را از دست ندهید!

 

به اشتراک گذاری با دوستان