گزارش جلسه اول از سومین دوره تخصصی سخنرانی و مهارت های کلامی – ارتباطی مدیران

 

سومین دروه تخصصی سخنرانی و مهارت های کلامی – ارتباطی از روز چهارشینه ۴ مرداد در تهران آغاز شد.

 

این دوره با حضور جمعی از مدیران شاغل در سازمان های مختلف برگزار شد.
در اولین جلسه از سومین دوره تخصصی سخنرانی و مهارت های کلامی – ارتباطی، به بیان شالوده و اساس یک سخنرانی موثر و مفید پرداخته شد.
در این جلسه در ابتدا به توضیح در مورد مدل ذهنی یک سخنرانی اثر بخش پرداخته شد.

 

 

بعد از آن در مورد ساختار طراحی سخنرانی که می تواند در طراحی و اجرای سخنرانی های مختلف، اثر بخش باشد صحبت شد.
این ساختار یک ساختار بسیار کاربردی و موثر و مفید است که البته می تواند براحتی مورد استفاده قرار گیرید بشرط آنکه جزئیات آن را بدانیم و تمرین کنیم.
این ساختار طراحی که به ساختار ABCC معروف می باشد که پرکاربردترین و موثرترین ساختار در سخنرانی های مختلف می باشد.

 

این ساختار بشرطی می تواند موثر و اثر بخش باشد که هر قسمت آن را بخوبی بدانیم و درک کنیم و بخوبی تمرین کنیم و برای سخنرانی های مختلف، از جزئیات مربوط به آن بخوبی و بجا، استفاده نمائیم.

 

 

یکی از مهمترین نکات موثری که در این ساختار می تواند نقش بسیار موثری ایفا نماید، داستان سرایی می باشد.
داستان سرایی باید مطابق با یک ساختار مشخص انجام شود تا بتواند اثر بخشی لازم و موثر را در روند سخنرانی ما داشته باشد.

 

 

برای مشاهده مقاله ای در مورد داستان سرایی، این مقاله را مشاهده کنید.

 

در این جلسه این ساختار قدرتمند و اثر بخش وموثر در سخنرانی مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گرفت و جزئیات آن همراه با تمرین حاضرین در جلوی جمع، بخوبی در ذهن شرکت کنندگان محترم، تثبیت گردید.

در مورد استفاده از نیمکره راست مغز و تکنیک هایی برای فعال کردن نیمکره راست مغز صحبت کردیم و این موضوع مهم را بیان کردیم که تقریبا در بیشتر مواقع، تغییر در ذهن و رفتار مخاطبان، از طریق احساس ایجاد میشود تا منطق!

 

 

جمله ای بسیار از استیو جابر وجود دارد که در مورد یادگیری و اجرای مهارت سخنرانی و ارائه در جمع بسیار موثر و اثر بخش می باشد:

 

نحوه ارائه هر چیزی، ارزش آن را مشخص می کند.

 

در جلسات بعدی به بررسی سایر جزئیات و ابعاد مهارت بزرگ سخنرانی پرداخته خواهد شد از جمله :

مراحل کامل اجرای یک سخنرانی اثر بخش

مدیریت و کنترل ترس از سخنرانی
مهارت های کلامی و غیر کلامی در سخنرانی
شخصیت شناسی در ارتباطات

 

برای آموختن مهارت سخنرانی و صحبت در جمع باید در هر روز مطالبی جدید را در این زمینه بیاموزیم و تمرین کنیم.

 

 

یادگیری مداوم، حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.

برایان تریسی

 

 

{module باکس درباره نویسنده} 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان