مهارت های غیر کلامی در فروش و بازاریابی حرفه ای ( قسمت ۱) 

 

جالب است بدانید که اکثر مشتریان بر اساس همین رفتارهای غیر کلامی ( زبان بدن) فروشنده می باشد که تصمیم به خرید و ادامه خریدهای بعدی را می گیرند!

از اولین دیدار مشتری با شما، رفتارهای غیر کلامی شماست که او را به سمت خرید کردن ( یا خرید نکردن) هدایت می کند.

 

 

بسیار حتما برای شما هم پیش آمده که چندان به صحبت های فروشنده توجهی نکرده اید و بیشترین توجه خود را به لحن گفتار فروشنده و ژست بدن، نحوه ایستادن و برقراری ارتباط چشمی و … داشته اید.

بسیاری از فروشندگان دوست دارند که دست به سینه باشند تا مشتری آنها احساس کند که ” چه فروشنده منظم و مودب و  آماده به کاری “!!

 

 

 

در حالی که این حالت دست به سینه، نوعی حالت مقاومت و ترس را در وجود مشتری ایجاد می کند !

یا حتما مواقعی هم برای شما پیش آمده که با توجه به نحوه ایستادن فروشنده ولحن او به این نتیجه رسیده اید که او ( فروشنده) فردی است که فقط می خواهد جنس خود را بفروشد و سودی حاصل کند ! و این را از عدم تطابق گفتارش با زبان بدنش متوجه شده اید!

 شاید هم اصلا فروشنده چنین قصدی ندارد که کالا را به شما بفروشد ولی همین که زبان بدن شما بعنوان فروشنده، حرکات دست و چشم و صورت و … مطابق با گفتار شما نباشد، چنین حسی را بطور ناخودآگاه منتقل می کنید.

 

 

همانگونه که در مقاله مهارت های کلامی در فروش و بازاریابی ( قسمت ۱) بیان گردید، نقش زبان بدن در اثر گذاری بر روی دیگران در ارتباطات بسیار مهم تر و ضروری تر از کلام و لحن کلام ما می باشد.

 

 

در هنگامی که در حال ارتباط با مشتری هستیم سعی نمائیم تا مطابق با صحبت های او، چهره و وضعیت مناسب را اجرا نمائیم تا با او و صحبت های او و خواسته های او هماهنگ و هم  آوا شویم.

هنگامی که مشتری در مورد سوالی را می پرسد سعی نمائیم تا بخوبی قبل از جواب دادن، صحبت های او را گوش داده و به علامت تائید، سر خود را تکان داده و بعد از اتمام صحبت های او، جواب مناسب را مطابق با شرایط موجود بیان نمائیم.

اگر مشتری سوالی می پرسد یا صحبتی را انجام می دهد که با جمله ای تعجبی همراه است، ما هم بعنوان یک فروشنده حرفه ای باید در جهت همنوایی با مشتری، چهره ای تعجبی به خود گرفته و با او ادامه صحبت را انجام دهیم.

 

 

بگونه ای باید با مشتریان خود رفتار و صحبت نمائیم تا بتوانیم آنها را بخوبی به سمت خود و محصولات خودمان جلب نمائیم تا بعنوان یک شرکت، سازمان و فروشگاهی ماندگار در ذهن مشتری، ثبت شویم.

کلام ما، رفتار ما، لحن ما، هیچگاه از ذهن مشتری پاک نخواهد شد و هر صحبت و رفتاری را که از ما ببیند، همانند یک سفیر ارسال شده به سمت دیگر مشتریان و مردم، ما را معرفی خواهد کرد.

پس چقدر خوب است که بعنوان یک فروشنده حرفه ای و خوش رفتار و خوش سخن در ذهن مشتریان خود شناخته شویم تا آنها هم محصولات ما و فروشگاه و سازمان ما را برای دیگران بازاریابی و معرفی نمایند.

اینگونه است که می توانیم مسیر رشد و تعالی و پیشرفت سازمان خود را تضمین کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان