چه چیزی باعث شادی می شود؟ ( نقش مهارت های کلامی در توانمند سازی افراد برای شاد بودن)

 

در این مقاله که در ادامه مقاله قبلی می باشد ( مقاله چه چیزی باعث شادی می شود – قسمت اول) سعی داریم تا عامل مهم دیگری که سبب شادی ما و انتقال این حس خوب به دیگران می شود را مورد بررسی قرار دهیم.

عامل مهم دومی که سبب شادی و شاد دیدن ما دارد رفتارهای کلامی ما می باشد.

 

نقش رفتارهای کلامی در شاد بودن:

اینکه ما چگونه صحبت می کنیم و با دیگران از طریق کلام ارتباط برقرار می کنیم نشانه خوبی از شاد بودن ما یا عدم آن را دارد!

 

در ادامه می خواهیم به بررسی عوامل کلامی مهم که در شاد بودن و انتقال این حس شادی نقش مهمی دارند بپردازیم.

 

۱استفاده از طنز

افرادی که شاد هستند و این حس شادی را به دیگران منتقل می کنند از ابزار طنز، بسیار برای انتقال این شادی استفاده می کنند. مغز انسان احساس بسیار خوبی نسبت به طنز دارد و همین سبب می شود تا انسان ها نسبت به طنز حس خوبی داشته باشند.

 

 

شاید بیان طنز سخت باشد ولی برای اینکه حس شادی را به دیگران منتقل کنیم و به عنوان یک سخنران شاد شناخته شویم باید بتوانیم الگوهای طنز را از افراد مختلف استخراج کنیم تا بتوانیم در صحبت های خود بخوبی از آن استفاده کنیم. ( در یک مقاله دیگر در مورد الگوهای طنز صحبت خواهیم کرد.)

 

۲حاضر جواب و تندتر صحبت کردن

افردی که شاد هستند عموما نسبت به سایرین هم تندتر صحبت می کنند و هم در جواب دادن به سوالات و صحبت های دیگران حاضر جواب هستند. حس شاد بودن بسیار می تواند در فعال کردن سیستم کلامی ما موثر واقع شود. هنگامی که شاد هستیم بسیار علاقه به ایجاد ارتباط و انتقال این شادی عموما به دیگران داریم و این انرژی براحتی و بسرعت از طریق کلام ما منتقل می گردد.

این حس شادی می تواند بصورت برعکس هم بر ما حکمفرما شود. هنگامی که تندتر از قبل صحبت می کنیم و جواب سوالات دیگران را بسرعت می دهیم بطور ناخودآگاه هم خودمان حس خوبی بدست می آوریم و هم دیگران حس شاد بودن را در ما مشاهده می کنند و این حس را بخوبی می گیرند.

 

 

پس بیاییم از همین امروز کمی تندتر از قبل صحبت کنیم و صحبت ها و سوالات دیگران را هم بسرعت جواب دهیم تا هم خودمان حس خوب شادی را تجربه کنیم و هم دیگران را در این حس خوب مشارکت دهیم.

 

۳صدای رسا و واضحی دارند.

افرادی که شاد هستند عموما صدایی رسا و واضح دارند و از میانگین جمع کمی بلندتر صحبت می کنند. اینها بخاطر انرژی شادی در وجود ما می باشد که وقتی این حس شادی را داریم می خواهیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم و به همین دلیل با صدایی واضح و رسا این کار را انجام می دهیم.

 

 

اقدامک موثر:

از همین لحظه ای که این متن را خواندید تصمیم کوچک ( اما بزرگ در آینده) را بگیرید و آن اینکه سعی کنید در بیان قسمتی از مکالمات خود با صدایی رسا و واضح صحبت کنید.

رسا و واضح صحبت کردن علاوه بر ایجاد حس خوب برای ما و ایجاد شادی، سبب می شود که دیگران نیز ما را شاد ببینند و از دیدن انسانی شاد، حس شادی نیز در آنها پدیدار گردد.

 

 

۴سعی در بهتر شدن همه چیز دارند ( نه انتقاد)

افرادی که شاد هستند با توجه به انرژی خوبی که بخاطر این حس شادی دارند سعی میکنند تا همه چیز بهتر از قبل باشد و تمام انرژی خود را برای اصلاح و بهبود کارها بکار گیرند و کمتر به انتقاد از دیگران و کارهای دیگران بپردازند. اینگونه افراد سعی در بیان نکات مثبت ( تا بیان نکات منفی) کارها و افراد دارند.

 

 

هر چقدر که در بهتر شدن کارها ی خود و کمک به دیگران فعال باشیم حس شاد بودن در نتیجه آن، براحتی در وجود ما شکل می گیرد و این حس را می توانیم براحتی به دیگران منتقل کنیم که هم دیگران شاد باشند و هم ما را به عنوان یک سخنران و فردی شاد بشناسند.

 

تمرین برای با انرژی بودن و شاد بودن :

یک فعالیت بسیار مهمی که عموما آن را فراموش می کنیم، تنفس دیافراگمی می باشد.

تنفس دیافراگمی فعالیتی است که سبب می شود ما از تمامی حجم شش های خود استفاده کنیم و بتوانیم حس آرامش و بدنبال آن حس شادی را در وجود خود ایجاد کنیم. البته این حس شاید مدت کوتاهی ( در همان زمانی که تنفس دیافراگمی انجام می دهیم) در ما ایجاد شود ولی همینکه میزان انجام تنفس دیافراگمی را افزایش دهیم سبب می گردد تا ما در ادامه انجام این فعالیت بطور مکرر، حس شادی بیشتری را برای خود و بدنبال آن برای دیگران ( با انتقال آن) ایجاد نماییم.

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان