همانگونه که در مقالات قبلی بیان شد، برای ایجاد یک ارتباط درست و منطق و ادامه دار، باید اصولی را رعایت و تکنیک هایی را اجرا کرد.

 

به این مقاله نگاهی بیندازید.

 

انسان ها در همان ثانیه های اول تصمیم می گیرند که آیا با شما ارتباط را ادامه دهند یا در همان چند ثانیه اول، ارتباط را رها کنند!

اولین برداشت دیگران از ما در همان زمان اولیه ملاقات شکل می گیرد و اگر بتوانید ‌آن را بخوبی مدیریت کنید ( در حد ۳ الی ۴ ثانیه) می توانید نشان دهید که فردی صادق، بی خطر و قابل اعتماد هستید و می توانید پا به مراحل دیگر ایجاد یک ارتباط قوی کنید.

 

 

 

در چند ثانیه اول ملاقات و زمانی که به استقبال فردی می روید، حالات  و کلماتی وجود دارد که می تواند شما را صادق و قابل اعتماد بسازد:

 

۱- گشودن :

این اولین بخش استتقبال از فردی دیگر است، گشودن اندیشه و جسمتان..

برای موفقیت در این مرحله، باید بتوانید نگرش مثبتی را از قبل در خود ایجاد کنید. باید نسبت به این موقعیت خوب فکر کنید و نسبت به آن آگاه و هوشیار باشید.

قلبتان باید برای ملاقات با فرد مورد نظر شما، گشوده باشد.

 

 

۲-چشم:

دومین بخش استقبال، یک ارتباط چشمی خوب و قوی می باشد. بایستی بخوبی به چشمان طرف مقابل خود نگاه کنید بگونه ای که براحتی بتوانید رنگ چشمان او را بفهمید!

  ( در حین روز و ساعات کاری، افرادی که به شما مراجعه می کنند را خوب مشاهده کنید و رنگ چشمان آنها را بخوبی درک کنید.)

 

 

 

۳- تبسم:

حتما لبخند بزنید.

اولین کسی باشید که لبخند می زند. لبخند شما، گشودگی و آسودگی خیال را به طرف مقابل شما می دهد.

 

تا بدین جا بوسیله زبان بدن خوب ( گشودگی) و ارتباط چشمی خوب و لبخند مناسب توانسته اید به طرف مقابل این احساس را منتقل کنید که فردی صادق و قابل اعتماد هستید.

 

 

۴- سلام !

کلمه سلام را با لحنی زیبا و همراه اسم خود بیان کنید.

هنگامی که اسم خود را پس از یک سلام گرم بیان می کنید ناخودآگاه طرف مقابل شما هم، همین کار را اجرا می کند.

البته پس از بیان نام خود، شما می توانید بگویید که :  جناب ( اسم طرف مقایل) از آشنایی با شما خوشحالم

 

۵- خم شدن:

این کار می تواند پس از معرفی شما، باشد که شامل متمایل شدن تقریبا جزئی به سمت جلو می باشد.این کار نشان دهنده علاقه و گشاده رویی شما می باشد.

 

 

۶- دست دادن :

هنگامی که با طرف مقابل خود دست می دهید سعی کنید نه آنقدر محکم باشد که ناراحت و آزرده شود و نه آنقدر شل باشد که براحتی دستتان لیز بخورد!

دست دادن باید محکم و احترام آمیز باشد.

البته اگر شما آقایی هستید که می خواهید با یک خانم روبرو شوید ( یا برعکس) می توانید با چشمانی پر از نور و انرژی و چهره ای خندان، سلام کنید.

 

 

 

اقدامک:

شلیک انرژی !

هیچ چیز بهتر از کیفیت و سطح انرژییید،جذابیت و خوش مشربی شما را در یک چشم بهم زدن نشان نمی دهد.

با یکی از دوستان خود ، روبروی هم قرار گیرید.

سپس تمام انرژی خود را در قلب خودتان ذخیره کنید و با گفتن سلام و نشان دادن قلب طرف مقابل با دست، انرژی را تخلیه کنید!

 

 

این کار را چند بار اجرا کنید و ببیند که چه تاثیر خوبی می گیرید و می توانید در ارتباطات خود نیز از آن استفاده کنید. ( با سلام کردن، انرژی خود را به طرف مقابل انتقال دهید).

 

به اشتراک گذاری با دوستان