نحوه کارکرد هر دو نیمکره مغز

مغز انسان از دو نیمکره چپ و راست تشکیل شده است که هر کدام از این دو نیمکره، وظایفی را در زندگی بر عهده دارند.  نیمکره چپ مغز وظیفه تحلیل و بررسی اعداد و ارقام و واقعیت ها را بر عهده دارد و نیمکره راست مغز وظیفه بررسی اصوات و هر آنچه که به هنر و سرگرمی مربوط می گردد، را بر عهده دارد.

 

 

 

ارتباط میان دو نیمکره مغز

دو نیمکره چپ و راست مغز ما انسان ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند بگونه ای که نیمکره چپ مغز ما، سمت راست بدن ما را تحت کنترل دارد و نیمکره راست مغز ما نیز سمت چپ بدن ما را تحت کنترل دارد.

 

استفاده همزمان از هر دو نیمکره مغز

انسان ها عموما به مطالبی گرایش پیدا می کنند که برای هر دو نیمکره چپ و راست آنها، خوراک تهیه شود!

این جمله یعنی اینکه صحبت ها و فعالیت هایی برای ما انسان ها جذاب و شیرین است که مطالبی مفید برای هر دو نیمکره چپ و راست مغز ما داشته باشد.

پس بدین منظور است که سخنرانان حرفه ای  از صحبت ها و فعالیت هایی استفاده می کنند که هر دو نیمکره چپ و راست مغز شنوندگان خود را تحت تاثیر قرار داده و شنوندگان تا انتهای صحبت های آنها با سخنران همراهی می کنند.

 

مسیر اصلی سخنرانی

حال برای اینک هر دو نیمکره چپ و راست شنوندگان را در سخنرانی تحت تاثیر قرار داده و آنها را به صحبت های خود جلب کنیم  از چه روشی باید استفاده کرد؟

همانطور که بیان شد نیمکره چپ مغز به واقعیت ها و اعداد و ارقام بسیار علاقمند است و نیمکره راست نیز به مسائل هنری و ادبیات علاقمند است .

حال برای اینکه بتوانیم شنوندگان خود را به صحبت های خود جلب کنیم باید بتوانیم در صحبت های خود هم از اعداد و و اقعیت ها استفاده کنیم و هم از صحبت ها و فعالیتای هنری!

باید بتوانیم با استفاده از یک روش حرفه ای این کار را انجام دهیم. حال بطور دقیق تر چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟

 

نحوه ارائه مطالب

برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان در سخنرانی باید از یک مسیر حرفه ای استفاده کنیم این مسیر بصورت جدولی در شکل زیر نشان داده شده است:

 

این جدول بیان می کند که باید صحبت های خود را در یک سخنرانی به چند بخش ( که عموما ۳ بخش بهترین حالت است) تقسیم نموده و برای هر بخش هم از واقعیت ها و هم از مسائل ادبی و هنری مثل داستان و شعر و آیه قران و نقل قول و … استفاده نمود

 

مسیر سخنرانی را اگر بخواهیم با توجه به مطالب بیان شده ترسیم کنیم بصورت شکل زیر خواهد بود.

 

مطالبی که در هر بخش سخنرانی  و مربوط به نیمکره راست بیان می شود همانند چاشنی آشپزخانه می باشد که می توانند به غذای اصلی ( قسمت اصلی سخنرانی) طعم و مزه و جذابیت خاصی دهد.

شکستن ریتم عادی

هدف اصلی در سخنرانی این است که شنوندگان تمام حواس خود را به صحبت های سخنرانی معطوف کنند. پس بدین منظور سخنران چاره ای جزء استفاده از تکنیک بیان شده در بالا را ندارد!

چرا که اگر سخنران تنها به بیان واقعیت و اعداد بپردازد یک ریتم عادی بر جلسه سخنرانی حاکم شده که سبب می گردد تا دیگر مغز شنوندگان قادر به همراهی صحبت های سخنران نباشد!

این کار یعنی استفاده از داستان ها و مثال ها و اشعار و … همگی به منزله شکستن ریتم عادی سخنرانی و جلب توجه شنوندگان می باشد.

قرار گیری پیام در ذهن مخاطبان

بیان داستان ها و مثال ها در کنار بیان واقعیت ها به مغز انسان این کمک را می کند تا هر دو نیمکره مغز مخاطبان فعال شده و  پیام سخنران بخوبی در مغز مخاطبان جای بگیرد.

پس تا می توانید در جلسات سخنرانی و صحبت در جمع، هم از واقعیت و اعداد استفاده کنید و هم از داستان ها و مثال ها و اشعار و … تا مغز مخاطبان بخوبی درگیرشده و به صحبت های شما تا پایان سخنرانی گوش فرا دهند.

توجه کنید که استفاده از یک سمت مغز مخاطبان سبب می گردد که پس از زمان کوتاهی ،مغز آنها خسته شده و دیگر به صحبت های شما گوش فرا ندهند!

 

{module باکس درباره نویسنده}

{module سایر مطالب مرتبط}

به اشتراک گذاری با دوستان