باید گوش‌به‌زنگ بوده و بازار را بررسی و رصد کنید تا مطابق میل مشتریان خود حرکت کنید و با آن‌ها هم‌نوا شوید.

لیلی دالترز

مهم‌ترین کار ما در سخنرانی، بعد از سخنرانی شروع می‌گردد!

دریافت بازخورد از مخاطبان و شنوندگان صحبت‌های ما، در پیشرفت مسیر شغلی بسیار حیاتی می‌باشد.

اینکه مخاطبان چه نظری در مورد صحبت‌ها ما، کیفیت ارائه‌شده و حتی مسائل و مشکلاتشان دارند، بسیار برای فردی که بهدنبال مسیر سخنرانی می‌باشد، حائر اهمیت می‌باشد.

اهمیت آن‌هاازاین‌جهتمی‌باشد که همه این عوامل سبب بهبود و اصلاح محتوا و کیفیت صحبت‌های ما شده و از سوی دیگر با دانستن مشکلات و مسائل موردعلاقه حضار، به‌راحتیمی‌تواندوره‌های آموزشی و سمینارها و کارگاه‌های خوبی را در آینده برگزار کرد!

همان‌طوریکه در مدل ذهنی هم نشان داده شد، مدل بازخورد و ارزیابی سبب بهبود و اصلاح و ارتقاء مدل ذهنی ما و بالا رفتن سطح سخنرانی‌های ما می‌گردد.

 

برگه‌های نظرسنجی

یکی از روش‌های ارزیابی سخنرانی که بسیار هم  ارزشمند و مؤثر است، استفاده از برگه‌هاینظرسنجیمی‌باشد. نمونه ا ز این برگه در شکل زیر نشان داده‌شده است.

 

عنوان

نتیجه ارزیابی

 

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

جدید بودن موضوعسخنرانی

 

 

 

 

مفید بودن مطالب ارائه‌شده

 

 

 

 

کیفیت ارائه سخنرانی (کیفیت و کمیت اسلایدها)

 

 

 

 

تسلط سخنران بر موضوع (قدرت بیان و شیوایی ارائه)

 

 

 

 

مدیریت زمان

 

 

 

 

توانائی سخنران در پاسخگویی به سؤالات

 

 

 

 

ارزیابی کلی عملکرد استاد:

 

 

 

 

 

– لطفاً در صورت داشتن پیشنهاد، نظر خود را به‌صورت تشریحی درخصوصسخنرانی بیان فرمایید.

 

 

 

 

 

تعداد سؤالات باید به‌گونه‌ایباشد که مخاطبان را اذیت نکند و با اطمینان بالا و به‌سرعت به آن‌ها پاسخ دهند.

با بررسی این ارزیابی، به چند مورد بسیار مؤثر دست پیدا خواهید کرد:

۱- نسبت به کسانی که در این بازار هستند اطلاعات بسیاری بهدستمی‌آوردید.

۲- می‌توانیدبه‌راحتی فهرستی بلندبالا از آنچه که مخاطبان شما می‌خواهندبه دست آورید.

۳- و درنهایت درزمینه‌ی تخصصی خود، متخصص‌ترمی‌شوید.

پیروز واقعی در عرصه سخنرانی کسی است که خدماتی را ارائه دهد که بتواند نیازهای مخاطبان خود را حل نماید.

انجام این موضوعات باعث می‌گردد که ذهنیت شما نسبت به بازار موردنظرتان کامل‌تر شده و هر چه جلوترمی‌روید و اطلاعات بهدستمی‌آورید، ذهن شما هم بیشتر جهش کند و به موضوعات بیشتری فکر ‌کنید.

در ضمن، موضوعات موردنظر بازار هدف خود را به خوبی و به‌راحتی ارائه می‌دهید و همین باعث می‌گردد تا در ذهن مخاطبان نسبت به سایر رقبا، به‌روزتر دیده شوید!

فقط کافی است تا درگیر شوید!

 

به اشتراک گذاری با دوستان