سؤالاتی که سبب تضعیف سخنران می‌شوند را چگونه جواب داد؟

۱- سؤالات حاوی بله و خیر:

در این حالت نباید در دام افتاد و باید به تشریح مسئله پرداخت و با بله یا خیرگفتن خود را در دام تله‌های بعدی نیندازید!

۲-  سؤالاتی که مجبور به جواب دادن هستید:

در این حالت از شما یک سؤالدوگزینه‌ایپرسیده می‌شود که سؤال‌کننده از شما می‌خواهد که یک جواب را انتخاب کنید. در این حالت بدون توجه به گزینه‌ها، یک جواب دیگر داده و به‌اصطلاح طفره بروید!

چون شما مجبور به جواب به هر سؤالی نیستید. مثلاً از شما می‌پرسند که بین سخنران الف و ب کدام‌یک را می‌پسندید؟ شما هم جواب می‌دهید که اصولاًسخنران‌هاهرکدامدرزمینه‌ی کاری خود استاد هستند!

۳-سؤالات فرضی و اگر دار:

اگر الآن به شما گفتند که دیگر نمی‌توانید سخنرانی کنید، چه می‌کنید؟ می‌گویید که بهتر است در شرایط فعلی و حال باشیم و اگر آن اتفاق افتاد در زمان خودش راه‌حل دارم.

۴ –سؤالاترتبه‌بندی و امتیاز دادن

اگر بپرسند که درزمینه‌ی کاری شما چه کسانی حائر رتبه و امتیاز بالا هستند به ترتیب اول و دوم و سوم، باید بگویید که می‌توانم چند تن از اساتید مطرح را بیان کنم و …

۵- سؤالات با فرض غلط:

اگر از شما بپرسند که چرا بااینکه سخنران هستید ولی در فلان جای شهر زندگی می‌کنید؟ سریعاً پاسخ دهید که یا

اطلاعات شما درست نیست یا از صحبت‌های من برداشت اشتباه شده است و فوراً سخن غلط را مشخص و تصحیح کنید.

۶- طرح سؤال در قالب جمله خبری.

مثلاً کسی می‌پرسد: وقتی بسیاری از مردم موفق، اصول سخنرانی را نمی‌دانند دلیلی برای دانستن این مهارت وجود ندارد!

باید در جواب گفت که: سؤال شما این است که چرا باوجودانسان‌های موفقی که مهارت سخنرانی را نمی‌دانند، ما باید فرا بگیریم؟

و بعد جواب بدهید که چون‌که تعداد انسان‌های موفق آشنا به مهارت سخنرانی در آمارها و اطلاعات موجود بسیار زیاد است پس باید این مهارت را فراگرفت  و بکار بست.

 

 برای افرادی که بهدنبال شیطنت در سخنرانی هستند باید چه‌کار کرد؟

اول‌ازهمه باید برای شرایط مختلف جواب‌های خاصی را پیش‌بینی کرد که بتوانیم به‌سرعت جواب دهیم.

دوم اینکه به‌طورغیرمستقیم به مخاطبان خود بگویید که مرز تخصص شما کجاست و چه سؤالاتی را باید بپرسند.

و سوم اینکه از مخاطبان بخواهید که برای آشنایی شما با آن‌ها، خود را معرفی کنند و شغل خود را بگویند.

این‌گونه کسی که بخواهد شیطنتی بکند از ترس اینکه شناخته نشود سؤالی نمی‌پرسد!

 

برای افرادی که قصد خصمانه دارند چه باید کرد:

۱- با سؤال‌کننده همدردی هوشیارانه کنید:

باید بتوانید که سؤال طرف را به خود او برگردانید مثلاً به او بگویید که فلانی، من شما را دوست دارم و می‌دانم که موضوعی که مطرح کردی بابت مشکلی است که خودت داری و من شما را درک می‌کنم و از حاضرین هم می‌خواهم که شما را درک کنند.

۲- پیدا کردن وجه مشترک میان خودتان و فرد سؤال‌کننده

اگر کسی پرسید که من فرصت کافی برای بهدست آوردن این‌همه مهارت را ندارم چگونه زمان پیدا کنم؟

بگویید که پس قبول دارید که این مهارت‌ها لازم و ضروری است و بایدفراگرفت. راه آن برنامه‌ریزی کردن و روزی چند دقیقه وقت گذاشتن و بعد عادت به برنامه در طول زمان می‌باشد.

۳- کلمات احساسی و زشت سؤال را حذف کنید و آن را به‌صورتساده و روان و درست مطرح کنید

مثلاً بپرسند چگونه در میان جمعی که همگی صحبت‌های پست و فرومایه می‌زنند و همه را به استهزا می‌گیرندمی‌توانبه‌درستی صحبت کرد و مهارت سخنرانی آموخت؟

باید بگویید منظورتان این است که در شرایط سخت و ناگوار چگونه می‌توان مهارت سخنرانی را آموخت؟

۴- علمی با آمار صحبت کنید تا کسی نتواند به شما گیر بدهد و از صحبت افراد نادرست جلوگیریکنیدو

۵- بپرسید که چرا این سؤال را می‌پرسد و منظورش چیست؟

همین باعث می‌گردد که فرد سؤال‌کنندهخجالت‌زده شود و از رو برود.

۶- قطع کردن سؤال نامربوط

بگویید که این سؤال به این جلسه ارتباطی ندارد و به‌سرعت به سراغ نفر بعدی بروید.

 

 

 

در کل باید بتوانید اقتدار و اعتمادبه‌نفس خود را تا آخر جلسه سخنرانی حفظ کرده و به صحبت‌های خود با اطمینان خاطر ادامه دهید.

 

تکنیک‌هایباارزش در پاسخگویی

۱- اگر سؤالی را دوست ندارید جواب دهید به یک موضوع متفاوت و یا مشابه، پل ارتباطی بزنید.

۲- از مخاطب بخواهید که هدف اصلی خود را از پرسش بگویید.

۳- جواب دادن به شکلی که سؤال پرسیده شده در جواب داده‌شده وجود دارد و باید اصلاح شود.

۴- منحرف کردن سؤال به سمت افراد دیگر.

۵- سؤال را با زبان ساده تکرار کرده و جواب را به زبان ساده بیان کنید.

۶- استفاده از سؤال پرسشگر علیه خودش! (در حالتی که مغرضانه برخورد می‌کند)

 

مثال‌هایی برای اصل‌های بالا:

در سخنرانی اگر کلمه‌ای را اشتباه گفتید نباید از مخاطبان،معذرت‌خواهی کنید چراکه بیشتر مخاطبان اشتباه شما را متوجه نخواهند شد ولی با معذرت‌خواهی شما، بیشتر مخاطبان به دنبال اشتباه شما خواهند بود. در صورت اشتباه، جمله خود را تمام کرده و سپس با یکجمله رابط، جمله درست را بیان کنید.

بابت هر اتفاقی در محل سخنرانی از مخاطبین خود معذرت‌خواهی نکنید، بااقتدار رفتار کرده و آن اتفاق را تبدیل به طنز کنید. در یک سخنرانی، از ابتدای سخنرانی صدای دریل کاری ساختمان می‌آمد که در وسط سخنرانی بیشتر شد و یک‌دفعه سخنران، با لحنی خنده‌دار گفت که مثل‌اینکه دارند به  ما نزدیک شدن، مراقب باشید! و همه مخاطبان حسابی خندیدن!

 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان