مدل ذهنی سخنران ( قسمت دوم)

در قسمت اول مقاله به این نکته  اشاره شد که از مهمترن عوامل تاثیرگذار در سخنرانی، مدل ذهنی سخنران است. اینکه سخنران مبنای فکری خود را از جای دیگر، فردی دیگر و یا خودش با تلاش و مطالعه ایجاد کرده است، بسیار در مبحث سخنرانی او نقش به سزایی دارد.

همچنین بیان گردید که مدل های ذهنی ، نتایج مهم و قابل توجهی را برای ما خاطر نشان می کنند که در ادامه به چند مورد دیگر از مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.

۲ارزش گذاری برای سخنرانی

در مبحث بازاریابی، یک مفهوم بسیار با اهمیت به نام ارزش داریم. اینکه چه ارزشی را برای مشتری خود در نظر گرفته ایم و اینکه چگونه آن ارزش را قرار است خلق کنیم و در نهایت چگونه بدست او قرار است برسانیم.

می بینیم که کل فعالیت های بازاریابی حول مفهوم ارزش در حال چرخش است.

در سخنرانی نیز همین مفهوم را در مورد ارزش داریم. اینکه ما بعنوان سخنران چه ارزشی را برا ی مخاطبان خود داریم و چگونه قرار است خلق شود و چگونه قرار است به آنها ارائه شود.

این ارزش ها شامل، نوع برخورد کارکنان شما و خود شما با مخاطبان، نحوه پذیرایی، کیفیت سالن سمینار، نحوه ارائه مطلب، در اختیار قراردان جزوه، ارسال جزوه تکمیلی و یا مطالب مرتبط به مخاطبان و بسیاری موارد دیگر…

ارزش های در نظر گرفته در یک سخنرانی نقش بسیار مهمی در ایجاد شناخت شما در نگاه مخاطب و وفاداری او خواهد داشت.

پس در کل، تمام فعالیت های مربوط به سخنرانی را حول مفهوم ارزش و ارزش گذاری برای مشتری باید طراحی کرده و اجرا نمایید تا مخاطبان شما هم وفادار مانده و هم سبب تبلیغ شما شوند.

۳توجه به مخاطب به عنوان یک دوست

قبل از اجرای سخنرانی باید بتوانیم ارتباط خوبی با مخاطبان خود گرفته و شناخت کافی از آنها بدست آوریم و برنامه سخنرانی خود را مطابق با علائق آنها به پیش ببریم. بعضی از سخنرانان حرفه ای قبل از سخنرانی با مخاطبان ارتباط گرفته و با آنها بگونه ای دوستانه برخورد کرده و حس دوستی قدیمی را در مخاطبان ایجاد می کنند. اینکه مخاطبان ما در چه حال و هوایی هستند و در چه وضعیتی به سخنرانی ما آمده اند، آیا در انتهای روز آخر کاری که می خواهند به مسافرت بروند به جلسه سخنرانی ما به بزور آورده شده اند یا برای گرفتن مدرک خاصی به جلسه ما آمده اند و بسیاری سوالات دیگر، در ارتباط با مخاطب و جلب توجه آنها نقش اساسی دارد.

مخاطبان ما از ما می خواهند که آنها را درک کرده و بدانیم که در چه وضعیتی هستند و همین درک وضعیت آنها و بیان کردن آن به زبان بسیار به آنها دلگرمی می دهد و سخنران را از خود می دانند.

مدل ذهنی توجه به مخاطب و ارزش گذاری برای او بسیار بسیار مهم و تاثیر گذار در آینده کاری شما بعنوان یک سخنران خواهد بود چرا که مخاطبان شما هم مانند شما هستند و در صورت توجه و ارزش گذاردن به آنها، حس وفاداری در آنها نسبت به شما بیشتر می گردد.

شناخت مخاطبان در سخنرانی بگونه ای اهمیت دارد که در صورت توجه نکردن به این موضوع، حتی اگر محتوای شما فوق العاده خوب باشد، سخنرانی شما نتایج دلخواه را نخواهد داشت و منجر به شکست خواهد شد.

۴شاد بودن

یک مدرس باید شاد باشد و این احساس را حتی زمانی که شاد نیست بهمراه داشته باشد و بزور هم که شده لبخند بزند. رفتار یک مدرس بصورت مسری به سایرمخاطبان منتقل می گردد و سخنران باید بگونه ای شاد باشد و رفتاری شادمنشانه از خود نشان دهد که انرژی مخاطب از قبل جلسه هم بیشتر شود.

اگر این موضوع را فراموش کرده در صورتی که حتی یک محتوای عالی ارائه دهیم مطابق با اثر هاله ای چندان در ذهن و روح مخاطب تاثیر گذار نخواهیم بود .

اثر هاله ای:

فرد شاد : دوست داشتنی، باهوش و راستگو و با اعتمادبه نفس است.

۵عدم تقلید از دیگران

بسیاری از سخنران فکر می کنند که در صورت تقلید از حرکات و رفتار سایر سخنرانان کشورهای دیگر، بسیار به کیفیت سخنرانی و مشهور شدن آنها کمک می کند!

تقلید از دیگران نه تنها سبب از بین رفتن انرژی سخنران می شود علاوه بر آن سبب ناهماهنگی در زبان بدن و حرکات دست و بدن سخنران با موضوع سخنرانی می گردد و همین سبب افت شدید کیفیت سخنرانی و بی اعتباری سخنران می گردد.

کلمات و جملاتی که از زبان سخنران بیرون می آید اگر با حرکات بدن و کلمات غیر کلامی، همراه نباشد، مخاطبان در درک مطالب سخنرانی عاجز شده و فقط به ساعت های خود نگاه می اندازند که کی سمینار تمام می شود!

حتی اگر ساده ترین صحبت ها را انجام می دهید، کاملا سعی کنید که با شور و اشتیاق این کار را انجام دهید و سعی کنید که کلمات از دل و جان شما بیرون آید تا بر دل و جان مخاطبان نشیند

همه ما باید بدنبال آن گوهر یگانه ای باشیم که در وجودمان قرار دارد تا با رشد آن و رسیدن به آن، بتوانیم خود را از سایرین متمایز کرده و استعداهای خدادای خود را آشکار کنیم.

۶سخنرانی بدور از تکیه بر اسلایدها

بسیاری از سخنرانان احساس می کنند که باید سخنرانی خود را حول یکسری اسلاید که از جاهای مختلف جمع آوری کرده اند و بصورت بظاهر حرفه ای تدوین کرده اند، برنامه ریزی کنند!

این یک تفکر کاملا متضاد با یک سخنرانی حرفه ای است و باید بگونه ای برای سخنرانی آماده شویم که اسلایدهای ما حول سخنرانی برنامه ریزی شوند.

بسیاری از مخاطبان ما، بعد از سخنرانی اسلایدها را بخاطر نخواهند آورد و تنها چیزی که بخاطر خواهند آورد همان حال خوشی است که سخنران در طول سخنرانی برای آنها ایجاد کرده است.

سخنران باید در انسانی کردن سخنرانی تمام تلاش خود را انجام دهد بگونه ای که از مشکلات و علائق مخاطبان صحبت کند و خود را با مخاطبان و در کنار آنها بداند و از لغت ما بجای لغت شما ، استفاده نماید . سخنران باید بداند که جلسه سخنرانی یک سفری است که همراه مخاطبان خواهد داشت و با هم خواهند بود و باید به همه آنها خوش بگذرد و مطالب و پیام های خود را در این سفر با حالت دوستی بیان نماید.

 

به اشتراک گذاری با دوستان