چارچوب اصلی یک سخنرانی اثرگذار :

یک سخنرانی اثرگذرا و جذاب، به چه صورت ارائه می شود؟

چه کارهایی را برای اینکه یک سخنرانی جذاب و اثرگذار داشته باشیم باید انجام دهیم؟

چکار کنیم که در هر ارتباطی که با دیگران داریم، از جمله مذاکره، فروش و سخنرانی بتوانیم اثرگذار و حرفه ای ظاهر شویم؟

در این ویدئو، چارچوب اصلی یک سخنرانی اثرگذار و حرفه ای را می آموزیم. چارچوبی که به شما کمک می کند در مقام یک سخنران حرفه ای و اثرگذار باشید.

 

 

قسمت هایی از دوره غیر حضوری سخنرانی و فن بیان:

به اشتراک گذاری با دوستان