نکاتی در فن بیان فروش – قسمت اول

هنگامی که می خواهیم بعنوان یک فروشنده، با مشتری خود صحبت کنیم و او را متقاعد نماییم، چگونه باید صحبت کنیم؟

با چه تفکری با مشتری خود با شروع به صحبت نماییم؟

در این فایل صوتی به نکاتی مهم در زمینه فن بیان در فروش و بازاریابی می پردازیم که می تواند برای شما بعنوان یک فروشنده حرفه ای مهم و ضروری باشد.

 

 

فایل صوتی را از طریق لینک زیر دانلود کنید .

طراحی سخنرانی

 

به اشتراک گذاری با دوستان