موفقیت از دیدگاه سقراط – موفقیت در سخنرانی

در مسیر بدست آوردن هر چیز در زندگی، یک اصل بسیار مهم و اساسی وجود دارد و آن اینکه :

 

یکی از رموز موفقیت ” کار سخت” می باشد .

 

در این زمینه در مقالات مربوط به موفقیت در سخنرانی با تکنیک اثر مرکب، مطالبی را از دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب بیان کردیم.

 

مقاله مربوط به موفقیت با تکنیک اثر مرکب را می توانید در اینجا مشاهده کنید.  

 

همچنین در این ویدئو، نکاتی مهم در زمینه موفقیت را از دارن هاردی نویسنده کتاب اثر مرکب مشاهده بفرمائید.

 

 

در زمینه موفقیت، داستانی از سقراط بیان شده است که در راه رسیدن به موفقیت در هر زمینه ای ( مانند موفقیت در سخنرانی) ، می تواند جذاب و اثر گذار باشد.

 

داستان موفقیت از دید سقراط:

مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟

سقراط به او گفت: “فردا به کنار نهر آب بیا تا ‌راز موفقیت را به تو بگویم.”

 صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست که دنبالش به راه بیفتد. جوان با او به راه افتاد. به لبه رود رسیدند و ‌به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آنها رسید. ‌ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.

جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر ‌قوی بود که او را نگه داشته  بود و نمی گذاشت که جوان سر خود را از آب بیرون آورد. مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را ‌خلاصی بخشد. ‌همین که به روی آب آمد، اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه‌اش فرو فرستاد.

جوان از سقراط پرسید چرا چنین کاری کردی؟ مگر نه اینکه فقط از شما راز موفقیت را می خواستم و بس؟

سقراط از او پرسید “زیر آب چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟” گفت، “هوا.” ‌سقراط گفت: “هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی، ‌تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ موفقیت راز دیگری ندارد”.

 

موفقیت از دید سقراط

 

داستان موفقیت از دیدگاه سقراط توسط یکی از شرکت کنندگان دوره تخصصی سخنرانی و مهارت های کلامی در یکی از کلاس های ما بیان شد که می توانید آن را در ویدئوی زیر مشاهده بفرمائید.

 

موفقیت در سخنرانی:

موفقیت در سخنرانی نیز همینگونه می باشد! هر زمانی که به اندازه اشتیاقتان به هوای تازه و تنفس، مشتاق موفقیت در سخنرانی و خوب صحبت کردن در جمع بودید، تلاش خواهید کرد تا بتوانید به حدی برسید که در هر جمعی که بودید، اثرگذار وجذاب صحبت کنید. تمرینات سخنرانی، تمرینات بسیار ساده ای هستند، اما نیز به تکرار و استمرار دارد تا صحبت در جمع برای شما تبدیل به یک امر عادی و لذت بخش شود.

به اشتراک گذاری با دوستان