مهارت گوش کردن در ارتباطات حرفه ای 

 

برای بسیاری از مردم گوش کردن نوعی تفریح و وقت گذرانی به حساب می آید.
در حالی که هر چه بیشتر مردم به صحبت های دیگران خوب گوش دهند مطالب بیشتری یا دمی گیرند!

بسیاری از روانشناسان و افرادی که کار کوچینگ مهارت های فردی را انجام می دهند تنها به خاطر گوش دادن به صحبت های دیگران است که پول های زیادی بدست می آورند!
البته راه حل های خوب خود را نیز از میان همین صحبت ها بیرون کشیده و ارائه می دهد.

 

 

فکر می کنید که شما هم می توانید این کار را انجام دهید و کسب و کار خود را رونق ببخشید یا زندگی خود را بهبود دهید؟

 

به تعداد گوش ها در مقابل دهان فکر کنید!
انسان دو گوش و یک دهان دارد، درست است؟
اگر می خواهید موفقیت را بخوبی لمس کنید، به همین نسبت از این اعضاء استفاده کنید.

 

حال چگونه می توان شنونده خوبی بود؟

شنوندگان را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد : شنوندگان ضعیف، شنوندگان معمولی و شنوندگانی که دل به صحبت می دهند .

 

۱- شنوندگان ضعیف:

این افراد معمولا توجه چندانی به صحبت های دیگران ندارند و هر از چندی خود را در موقعیت شنیدن یک مکالمه ای می بینند که باید به آن گوش دهند!
یعنی توجه ای به صحبت های دیگران ندارند و در افکار خود و کارهای دیگر بگونه ای غرق هستند که هر از گاهی متوجه می شوند فردی در حال صحبت است که باید به صحبت های او گوش دهند!

 

اینگونه افراد بدلیل گوش ندادن به صحبت های دیگران، عموما سوالی هم نمی کنند که مبادا در جمعی ضایع شوند و بهره ای هم از صحبت های دیگران نمی برند و فقط وقت و انرژی خود را هدر می دهند.

 

۲- شنوندگان معمولی :

اینگونه افراد کلمه ها را می شنوند اما به زبان بدن گوینده توجهی ندارند و متوجه نمی شوند که گوینده بر روی چه مواردی تکیه می کند و موضوعات مهم صحبت را عموما درک نمی کنند.

 

 

۳- شنوندگانی که با دل وجان به صحبت ها گوش فرا می دهند.

این شنوندگان تمام توجه و تمرکز خود را در لحظه به موضوع بیان شده معطوف می کنند آنها نه تنها شنوندگان خوبی هستند بلکه با هوشیار و تیز بین هم هستند
وقتی محیط اطراف آنها باعث حواس پرتی می شود آنها قادر هستند که تمرکز خود را حفظ کنند و به صحبت های اصلی گوینده خوب گوش دهند.

 

 

اقدامک :

به آخرین مکالمه خود با یک مشتری یا همکار و مدیر و یا اعضای خانواده خود فکر کنید .
سوالات زیر را بخوانید و بررسی کنید که آیا با جان و دل به صحبت های طرف مقابل گوش می کردید یا نه !

۱- آیا هنگام گوش دادن به صحبت های طرف مقابل، به صحبت های فرد دیگری گوش می کردید یا نه ؟
۲- هنگام گفتگو چند با چشمتان به چشم طرف مقابل خود افتاد؟
۳- آیا هنگام مکالمه، نکات مهم را مرور می کردید تا شخص گوینده را مطمئن کنید که مقصود صحبتش را فهمیدید؟
۴- آیا الان می توانید جزئیات مکالمه را به یاد آورید؟
۵- آیا حرکات بدنی طرف مقابل را به یاد دارید؟ نحوه ایستادن، حرکات دست و پا ؟ میزان دید چشمی او با شما ؟
۶- شخص مقابل شما، بر چه نکات کلیدی تاکید داشت؟ چند بار آنها را بیان کرد و چه زبان بدنی داشت؟ آیا اهمیت نکته را آشکار کرد؟

اینها سوالاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا بفهمید که آیا خوب و از جان و دل به صحبت های دیگران گوش داده اید یا نه؟

 

اگر احساس می کنید که در جواب دادن به این سوال ها در تنگنا قرار گرفته اید، مطمئن باشید که زمینه و تفکر رشد مهارت های خوب ارتباطی و کلامی در شما در حال رشد و پیشرفت می باشد و فقط باید میزان تمرکز خود را بیشتر از قبل کنید.

 

{module باکس درباره نویسنده}

 

به اشتراک گذاری با دوستان