مهارت های کلامی در ارتباطات

در این مقاله در مورد یک موضوع بسیار مهم تحت عنوان “ایجاد نگرش با کلمات” صحبت خواهیم کرد.

کلماتی که ما استفاده می کنیم می تواند تاثیر شگرفی بر رفتارهای و عقائد ما داشته باشد.

جان برگ،‌ روانشناس اجتماعی در دانشگاه ایالتی نیویورک، روی عده ای از دانشجویان آزمایشی انجام داد. او دو دسته از دانشجویان را انتخاب کرد. به یک دسته کلمات ذهنی درهمی در ارتباط با پیری داد. دانشجویان باید این کلمات را مرتب می کردند. معنی کلمات هم خنثی بود.

به دسته دوم عین همان کار را داد با این تفاوت که معنی کلمات آنها منفی بود. نتیجه آزمایش این بود دسته ای که کلمات با معنی منفی را مرتب کردند در مقایسه با دسته ای که کلمات خنثی را مرتب کرده بودند، در پایان تعداد کمی از کلمات را بخاطر داشتند. حتی دسته دوم در هنگام خروج از کلاس رفتار شبیه سالمندان را داشتند!

یعنی حرکات بدنی شان کند بود و طرز حرف زدنشان شبیه سالمندان بود،  در صورتی که دسته اول هیچ کدام از این عوارضش را از خود نشان ندادند.

 

همانطور که تصاویر و کلمات منفی تاثیر خود را برجای می گذارند، ‌تصاویر و کلمات منفی هم بر مغز ما تاثیر می گذارند .

مهارت های کلامی در ارتباطات

مهارت های کلامی کودکان

قطعا هر چه فرزند شما در جمع هایی باشد که بتواند صحبت های خود را بیان نماید و با دیدن جمعی موفق،‌ از خود سخن بگوید می تواند بخوبی اعتماد به نفس بالایی بدست بیاورد و قدرتمندانه ترو با خود باوری بیشتری به مسیر زندگی ادامه دهد.

اگر فرزند شما خودش را باور داشته باشد و به نیروی و توانائی های خودش اعتقاد داشته باشد ،‌در هر موقعیت اجتماعی آرام تر و به اصطلاح خودش خواهد بود

بذر اعتماد به نفس را برای بچه ها کاشتن و پرورش آن،‌یکی از کارهایی است که می توانیم برای آنها انجام دهیم.

بچه ای که اعتماد به نفس دارد و خودش است،‌نیازی به تائید دیگران برای کارهایش ندارد و کارهای خود را با اطمینان انجام می دهد و با انگیزه و اطمینان به اهداف خود در زندگی فکر می کنند.

اما بچه هایی که اعتماد به نفس ندارند سعی می کنند با دروغ و نیرنگ دیگران را خراب کنند و خود را بیخود بزرگ جلوه دهند. این کار سبب خرد شدن شخصیت آنها در میان دیگران و حتی خود آنها خواهد شد.

افکار منفی در ما تولید رفتار منفی می کند، افکار مثبت هم در ما تولید رفتار مثبت می کند و هر چه بیشتر تکرار شود در ما انعکاس قوی تری خواهد داشت.

 

یک تحقیق بسیار مهم در زمینه ارتباط کلمات و مغز

آلن هارت، روانشناس دانشگاه ماساچوست،‌ با استفاده از تکنیک ام آر آی توانست که ریشه های تعصب را ردیابی نماید. از تصاویر سیاه و سفیدی که از چهره کسانی که تحت ام آر آی می گرفتند، بدست می آمد، واکنش های ناحیه ای در مغز به نام امیگدالا اندازه گیری می شد. هر بار که افراد با جریان های مثبت و یا منفی روبرو می شدند فعالیته ای امیگدالا تغییر پیدا می کرد. به همین دلیل است که افکار و جریان های مثبت، ابزارهای بسیار قدرتمندی برای تغییر رفتار هستند.

مطالعه روی سلول های مغزی نشان داد که هر نوع فکری، اعم از مثبت یا منفی، باعث به وجود آمدن افکار بعدی از همان نوع می شود. اگر بخواهیم در زندگی شادتر، موفق تر و محکم تر باشیم،‌ باید افکارمان درباره دیگران مثبت باشد، در نتیجه افکار آنها هم در مورد ما مثبت خواهد شد و این باعث تولید یک چرخه موفق از ارتباطات اجتماعی می شود.

 

مهارت های کلامی در ارتباطات

 

مکالمات خود با دیگران را بخوبی تحلیل نمائید.

از آنجا که می دانید افکار و افعال منفی مسائل را حادتر و افعال و افعال مثبت مسائل را را بهتر می کند مکالمات اجتماعی خود با دیگران را بخوبی تحلیل نمائید و آنها را به سمت مثب سوق دهید.

مکالمات درونی خود را بخوبی تحلیل نمائید.

از خودتان قدردانی و تشکر نمائید و فعالیت های کوچک خود را و موفقیت های خود را جشن بگیرید و به خود تبریک بگوئید حتی اگر کوچک و ناچیز باشند.

 

 

مکالمات خود با خود را هم بخوبی تحلیل نمائید!

همه افراد جامعه با هر نوع طرز فکری برای من جالب هستند

اعتماد به نفس ما با ارتباطات خوب من با دیگران،‌بیشتر خواهد شود.

رفتار و ذهنیت من به سمت مثبت خواهد رفت.

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان