چگونه خود را به دیگران معرفی کنیم ؟ ( همانند افراد حرفه ای )

 

چگونه می توانیم خود را بعنوان فردی حرفه ای معرفی کنیم؟

برای اینکه خود را فرد حرفه ای نشان دهیم چه چیزهایی را باید بیان کرد؟

در این ویدئو نشان می دهیم که چگونه باید خود را فرد حرفه ای نشان دهیم و توانائی ها و قابلیت های خود را ارائه دهیم..

 

 

 

قسمت هایی از دوره سخنرانی و فن بیان

 

به اشتراک گذاری با دوستان