مدل فنر، مدلی برای افزایش مهارت سخنوری

 

یک فنر را باید بارها و بارها بکشید تا مقداری در آن تغییر طول ایجاد نمایید. این تغییر طول براحتی بدست نمی آید مگر آنکه در این کار مداومت داشته باشید و تلاش نمایید!

برای موفقیت در هر کاری باید از مدل موفقیت فنر استفاده نمایید!

مدلی که به شما نشان می دهد برای موفقیت در هر کاری از جمله مهارت سخنوری باید بصورت پیوسته و مداوم تلاش نمایید.

در این فیلم کوتاه به شما بخوبی این مدل نمایش داده خواهد شد.

 

افزایش اعتماد به نفس

 

داستان ذهن ما همین است آنقدر باید تلاش کنیم در مسیر سخنرانی، مطالعه و تمرین داشته باشیم تا بتوانیم مقاومت های ذهنی خود را بشکنیم و رشد کنیم.

با تکرار و تمرین است که می توانیم توانمندی های خود را بروز دهیم و حس اعتماد به نفس را در قلب خود احساس کنیم.

 

 

 

 

 

 

دوره ۹۰ روزه تسلط بر فن بیان، سخنوری و اعتماد به نفس

دوره ای کاملا کاربردی و اثرگذار برای آنهای که می خواهند فن بیان و اعتماد به نفس خود را در ارتباطات کلامی قدرتمند نمایند..

 

دوره تسلط بر فن بیان و اعتماد به نفس

به اشتراک گذاری با دوستان