حرکات چشم‌ها و برقراری تماس چشمی:

پیام شما جایی می‌رود که صدایتانمی‌رود و صدایتان جایی می‌رود که چشمتان آن را می‌فرستند. 

 خاویر مولدون Xavier Muldoon

 

تماس چشمی یک پیوند عاطفی بین شما و مخاطبان ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده اعتماد و اطمینان است.باید توجه خود را به‌صورت یکسان در تمام اتاق سخنرانی پخش‌کنید.

در حین سخنرانی باید بتوانید به‌راحتی توسط چشمانتان با مخاطبان ارتباط برقرار کرده و آن‌ها را موردتوجهقرارداد. به یک نفر هیچ‌گاه زل نزنید چرا که می‌ترسد و بقیه هم به خاطر کم‌لطفی شما ناراحت می‌شوند. مدت‌زمان تماس چشمی در حد ۲ تا ۳ ثانیه زمان خوبی است چراکه مخاطبان احساس  تهدید می‌کنند.

به‌جایی بیرون ا ز فضای سخنرانی مثل کف سالن و سقف سالن و بیرون سالن نگاه نکنید چرا که شما به هر جا که نگاه کنید حضار به همان‌جا نگاه می‌کنند.

نگاه شما باید مثل یک پرتوی نور لیزر باشد. باید نگاه یک نفر در سالن را با نگاه خود جذب کنید، برای حدود یک ثانیه آن را نگه‌دارید، سپس به سراغ شخص دیگری درجایی دیگر از سالن ببرید و همین کار را تکرار کنید. این کار در سالن‌های بزرگی که تعداد مخاطبان در آن بیشتر است متفاوت خواهد بود.

در این شرایط شما باید مخاطبان را به گروه‌هایی تقسیم کنید و نگاه خود را از یک گروه به گروه دیگر ببرید. درهرصورت شما دوست دارید که مخاطبان شما به شما توجه کنند و شما را نگاه کنند. پس شما هم سعی کنید به آن‌ها نگاه کنید نه به دیوارهای سالن!

در حالتی که تعداد حضار زیاد است می‌توانید از یک الگوی W استفاده کنید. بدین‌صورت که از عقب و سمت چپ شروعمی‌کنند و به جلو می‌آیند. بعد به عقب و وسط می‌روند سپس به جلو  و درنهایت به ته سمت راست محل سخنرانی برمی‌گردند.

البته می‌توان این مسیر را برعکس هم طی کرد.

در حالت تماس چشمی، حالت صمیمانه و دوستانه خود را با مخاطبان حفظ کنید و در حین سخنرانی به‌طور مستقیم به آن‌ها اشاره نکنید!

در حین سخنرانی به کسی اشاره نکنید!

استفاده از دید پیرامونی:

استفاده از دید پیرامونی به سخنران کمک می‌کند تا بتواند منطقه دید خود را گسترش داده و از وضعیت و حالات مخاطبان بیشتر آگاهی یابد.

یکی از روش‌های بهبود دید پیرامونی این است که به نقطه‌ای بر روی دیوار روبروی خود نگاه کرده و مدتی نگاه خود را ثابت نگه‌دارید. هر چه زمان می‌گذرد متوجه می‌شوید که می‌توانید اشیای بیشتری را بهتر، موردتوجهقرار دهید.

نحوه ارائه پاورپوینت:

در حین ارائه پاورپوینت سعی گردد که تماس چشمی با مخاطبان حفظ شود. بهترین حالت آن است که ابتدا نگاهی به پاورپوینت انداخته، موضوع را بیان کرده، سپس دکمه B را زده (تا صفحه کاملاً سیاه شود و دیگر پاورپوینت دیده نشود که حواس مخاطبان پرت شود) و سریعاً به سمت مخاطبان برگشته و توضیحات تکمیلی خود را بیان کنیم.

می‌توانیم حتی با دانستن متن و پیام موجود در پاورپوینت، تنها با دست اشاره‌ای به آن داشته باشیم و به صحبت‌های خود ادامه دهیم.

 

به اشتراک گذاری با دوستان