مبانی سخنرانی حرفه ای ۱۶

کافه سخنرانی یا کارگاه اصول و مبانی سخنرانی حرفه ای در تاریخ ۲۸ مرداد ماه در تهران با حضور علاقمندان به آموزش سخنرانی حرفه ای  برگزار گردید.

در کارگاه مبانی سخنرانی حرفه ای می آموزیم که چگونه می توان همانند سخنرانان حرفه ای یک سخنرانی اثرگذار و جذاب را ارائه نمود.

 

سخنرانی حرفه ای

ترس از سخنرانی

ترس از سخنرانی موضوعی است که تمام افراد دنیا به آن مبتلا هستند اما چیزی نیست که نشود  آن را کنترل نکرد!

مهمترین دلیل ترس از سخنرانی، عدم عادت به سخنرانی در جمع می باشد. هر چقدر که ما در جمع های مختلف صحبت کنیم و نظرات خود را ارائه دهیم، قطعا می توانیم به مرور زمان، ترس را کنترل و مدیریت نمائیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  گزارش کارگاه مدیریت و بکارگیری ترس در سخنرانی

 

این موضوع را فراموش نکنید که بهترین سخنرانان دنیا هم نتوانسته اند تا ترس را بطور کامل کنار بگذارند، اما روش ها و تکنیک هایی می دانند که با استفاده از آنها می توانند ترس را بخوبی مدیریت و کنترل نمایند و خود را به مرور، بر سخنرانی مسلط گردانند.

به نظرتان، مهارتی مانند رانندگی را چگونه  آموختید؟

غیر از این است که با تمرین و تکرار و در کنار یک مربی، این مهارت را  آموختید؟

قطعا همین است، با تمرین و تکرار می توان هر مهارتی را بخوبی در کنار یک مربی آموخت همانند مهارت سخنرانی!

 

با تمرین و تکرار و حضور در کارگاه های آموزشی سخنرانی، قطعا می توانید مهارت سخنرانی را بخوبی و اثربخش بیاموزید و آن را به دیگران هم آموزش دهید.

 

سخنرانی حرفه ای

شروع و ادامه سخنرانی

شروع یک سخنرانی حرفه ای باید بگونه ای باشد که از همان ثانیه های اول سخنرانی، مخاطبان با توجه و تمرکز بالایی صحبت های سخنران را دنبال کنند!

در کارگاه اصول و مبانی سخنرانی حرفه ای، درباره تکنیک های شروع سخنرانی صبحت کردیم و اینکه چگونه باید توجه مخاطبان را از همان ثانیه های اول جلب کرد!

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  سخنرانی حرفه ای - تکنیک های شروع سخنرانی قسمت اول

 

همچنین در کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای به این موضوع پرداختیم که برای جلب توجه و تمرکز بالای مخاطبان در حین سخنرانی هم باید از تکنیک ها و روش هایی خاص استفاده نمود. اساس این روش ها بر این موضوع استوار است که باید بتوانید از هر دو نیمکره چپ و راست مغز مخاطبان بخوبی استفاده نمود و هر دو نیمکره را در حین سخنرانی فعال نگه داشت.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  چارچوب اصلی یک سخنرانی اثرگذار

 

سخنرانی حرفه ای

 

قسمت هایی از کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای ۱۵

در این فیلم، قسمت هایی از کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای را مشاهده خواهید کرد که در مورد بعضی از ساختار هم صحبت می شود.

این فیلم را بخوبی مشاهده کنید و در مورد مطالبی که بیان می شود هم بخوبی فکر کنید و آنها را در منزل اجرا نمائید.

ساختارهایی که در کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای بیان شد نه تنها برای سخنرانی بلکه برای فروش و مذاکره هم کاربردهای فراوانی دارد.

 

برای آموزش سخنرانی و فن بیان، از دوره رایگان صوتی سایت آموزش سخنرانی و اعتماد به نفس استفاده کنید!

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان