فن بیان در ارتباطات روزمره

در مقاله قبلی در مورد تمریناتی برای افزایش لحن و صدای فرزند شما صحبت کردیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  تکنیک هایی برای تقویت مهارت سخنوری کودکان و نوجوانان

 

در این مقاله در مورد آداب معاشرت و ارتباط با دیگران صحبت خواهیم کرد و اینکه چگونه باید با دیگران صحبت کند و ارتباط برقرار نماید.

 

سلام

اولین کلمه ای که باید فرزند شما بیاموزد، سلام است. سلام یعنی شروع یک ارتباط محترمانه و ارزشمند!

باید در ارتباط با افراد مختلف به فرزند خود این کلمه را یادآور شویم که سلام را فراموش نکند. هنگامی که فرزند شما در شروع ارتباط خود سلام می کند قطعا حس دیگران را برای برقراری ارتباط بیشتر خواهد کرد.

همیشه در تمرینات خود با فرزند دلبندتان به او یادآوری شوید که سلام کند و بعد شروع به صحبت نماید.

 

احوال پرسی

بعد از سلام به او بیاموزید که احوال پرسی را انجام دهد.

بپرسد که :

شما خوب هستید ؟

احوال شما ؟

امیدورام خوب باشید .

و جملاتی که حتی خود شما در احوال پرسی پسندیده می دانید را به او یاد دهید تا به مرور زمان اگر شما در کنار او نبودید خود او اینگونه رفتار کند.

فن بیان نوجوانان

کلمات کلیشه ای 

در بسیاری از احوال پرسی هایی که خود ما با دیگران داریم عموما کلمات کلیشه ای و تکراری را زیاد می شنویم :

خوبی ؟ خوب هستی؟ حالت چطوره؟ردیف هستی ؟

و خیلی دیگر از کلمات و جملاتی که کلیشه ای هستند و عموما هم مشخص نیست که طرف ما به حرف ها و احوال پرسی ما گوش می دهد یا نه؟!

چون مرتب در حال بیان یک مفهوم به طرق مختلف می باشد!

به فرزند خود بیاموزیم که احوال پرسی و کلا صحبت های خود را شمرده شمرده بیان کند و در این بین متوجه صحبت های طرف مقابل هم باشد که چه چیزی می گوید تا جواب احوال پرسی طرف مقابل را هم بدهد .

خیلی ممنون

لطف دارید

متشکرم

ممنون از شما

 

و بسیاری از عبارت هایی که می تواند در جواب احوال پرسی دیگران بیان کند را به او بیاموزید.

 

 شخصی سازی

اگر فردی که با او روبرو می شویم قبلا برای او اتفاقی افتاده است و یا حادثه ای رخ داده است،  حتما در شروع صحبت خود باید در آن مورد اشاره ای کنیم. این مورد را هم به فرزندان خود بیاموزیم.

به عنوان مثال اگر فردی قبلا سرما خوردگی داشته باشد حین برخورد اولیه و احوال پرسی حتما در مورد سرما خوردگی و خوب شدن او هم بپرسیم :

سرما خورده بودید بهتر شدید؟

امیدوارم که بهبود حاصل شده باشد

از این عبارت ها هم در آموزش های خود با فرزند خود استفاده کنید.

فرض کنید که شما یک فردی هستید که قبلا سرما خورده بودید، حال از فرزند خود بخواهید که با هم روبرو شوید و احوال پرسی انجام دهید.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  تکنیک های اثر بخش برای آموزش فن بیان کودکان و نوجوانان

 

کسب اجازه

در جمع های مختلف، فرزند خود را همراه خود کنید و او را در صحبت های خود با دیگران وارد کنید. به او بیاموزید که قبل از ورود به یک صحبت در جمع، حتما اجازه بگیرید.

من هم میتوانم در جمع شما باشم و صحبت کنم ؟

اجازه می دهید که من هم صحبت کنم ؟

خیلی صحبت شما جالب هست من هم می توانم وارد بحث شما شوم؟

 

فن بیان نوجوانان

 

در جمع هایی که بزرگترها هستند و یک صحبت خاص را انجام می دهند برای حضور در آن جلسات به فرزند خود بیاموزید که حتما اجازه بگیرید و بعد در جمع بنشیند:

من هم می توانم در جمع شما باشم و به صحبت های جالب شما گوش دهم ؟

 

حس کلمات

به فرزند خود بیاموزیم که هر کلمه ای برای خود یک حسی را بهمراه دارد. شاید معنی بعضی از کلمات شبیه هم باشد ولی بکارگیری آنها قطعا می تواند ارتباطات ما را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بفرما بنشین بتمرگ

همه این کلمات در یک دستور زبان یک معنا می تواند داشته باشد ولی می تواند عواقب مختلفی را به بار بیاورد!

به فرزند خود بیاموزیم که هر کلمه ای برای خود یک بار معنایی دارد که باید مورد توجه قرار داد . هر کلمه ای که به کار می گیریم یک حسی را بهمراه دارد که این حس می تواند ارتباط او با دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.

خود ما باید در ارتباطات کلامی خود از این جملات استفاده کنیم تا فرزندان ما هم اینگونه مانند ما باشند و بیاموزند!

 

فن بیان نوجوانان

در ادامه این مقاله یکسری از کلمات و جملاتی که در بین ما بزرگترها رایج می باشد را بیان می کنیم که بار معنایی خوبی ندارد و بجای آن از جملاتی دیگر که بار معنایی مثبت و حس خوبی دارد استفاده می کنیم.

 

 

 

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان