تمریناتی برای  تقویت صدا ( فن بیان – صدا سازی)

برای اینکه صدایی رسا و واضح داشته باشیم باید چکاری انجام دهیم؟

چگونه می توانیم صدای خود را بهتر کنیم و جذاب و ماندگار شود؟

چکارهایی باید انجام دهیم تا سخنرانی ما همراه با یک صدای اثربخش و اثرگذار همراه باشد؟

در این ویدئو در مورد اینکه چه تمریناتی را برای افزایش برد صدا باید انجام دهیم صحبت می کنیم.

 

قسمت هایی از دوره کاربردی سخنرانی و فن بیان

 

به اشتراک گذاری با دوستان