نحوه طراحی و اجرای ساختار یافته ی یک سخنرانی جذاب و حرفه ای

برای اینکه یک سخنرانی جذاب و حرفه ای را طراحی و اجرا کنیم، چکارهایی باید انجام دهیم؟

به چه صورت یک سخنرانی جذاب را باید شروع کنیم>

چگونه باید یک سخنرانی حرفه ای را باید ادامه دهیم؟

چگونه باید یک سخنرانی جذاب را به پایان برسانیم؟

در این ویدئو نحوه شروع و اجرای یک سخنرانی جذاب و حرفه ای را صحبت خواهیم کرد.

 

 

قسمت هایی از محصول آموزشی طراحی و اجرای ساختار یافته ی یک سخنرانی جذاب و حرفه ای

 

به اشتراک گذاری با دوستان