طراحی سخنرانی به روش سخنرانان بزرگ 

در اینجا قصد داریم تا شما را با نحوه سخنرانان بزرگ آشنا کنیم.

اولین روشی که بیان می شود در مورد نحوه سخنرانی ” دیل  کارنگی ” نویسنده کتاب ” آئین سخنرانی ” می باشد.

در روشی که دیل کارنگی استفاده می کرد داستان سرایی و استفاده از داستان بسیار موثر و اثر بخش می باشد.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  داستان سرایی در سخنرانی (قسمت اول)

 

طراحی سخنرانی

 

دومین روشی که بیان می شود تکنیک سخنرانی ” چرچیل” سیاستمدار انگلیسی می باشد که جهت آشنایی با سبک این سخنران، روش آن بیان شده است.

 

سومین روشی هم که بیان می شود، روشی عمومی و پر استفاده می باشد که سخنرانان TED از آن بسیار استفاده می کنند.

 

طراحی سخنرانی

 

فایل صوتی را از طریق لینک زیر دانلود کنید .

طراحی سخنرانی

 

چرا در دوره رایگان فن بیان و سخنوری شرکت نمی کنید ؟

به اشتراک گذاری با دوستان