شخصیت شناسی بر اساس کیفیت حسی – شناسایی افراد بر اساس حس و ادراک

 

در مقاله قبلی تحت عنوان شخصیت شناسی بر اساس کیفیت حسی و ادراکی ، در مورد تقسیم بندی افراد بر اساس نحوه دریافت اطلاعات از طریق حس غالب صحبت کردیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  شخصیت شناسی بر اساس کیفیت حسی - تقسیم بندی حس ها

 

در این مقاله سعی داریم تا در مورد روش هایی برای شناسایی افراد بر اساس کیفیت حسی و ادراکی صحبت کنیم.

 

شناخت افراد و کیفیت حسی و ادراکی  از طریق سرعت صحبت کردن

برای شناخت کیفیت حسی و ادراکی روش های مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها، شناسائی افراد بر اساس سرعت صحبت کردن آنها می باشد.

بصری ها معمولا خیلی تند حرف می زنند.

احساسی ها غالبا شمرده شمرده صحبت می کنند.

و شنیداری ها بین این دو گروه قرار دارند .

 

شخصیت شناسی

شناخت افراد و کیفیت حسی و ادراکی از طریق ظاهر و رفتار

 

افراد بصری :

به کیفیت ظاهری هر چیزی اهمیت فراوان می دهند . قبل از قبول کردن هر چیزی، به مدرک و سند نیاز دارند تا آن را بخوبی درک کنند .

قدرت تصویر سازی خوبی دارند و در مورد هر چیز ی که با آنها صحبت می کنید تصویری سازی می کنند و با اطمنیان فکر می کنند و همین باعث می شود تند تند صحبت کنند .

هنگامی که حرف می زنند از بالا به چپ و راست خود زیاد نگاه می کنند و در حال تصویر سازی هستند. این افراد از دست های خود در حین صحبت هم زیاد استفاده می کنند.

 

شخصیت شناسی

 

افراد بصری عموما هم شیک پوش و آراسته و تمیز هستند و به ظاهر خود اهمیت قائل هستند.

بصری ها در مشاغل مختلف هستند و در جایی که اعتماد به نفس بالا می خواهد و باید در مورد هر کاری تصمیم گیری سریع کرد، خوب هستند.  آنها بدنبال مدیریت و سرگروهی هستند و در مورد انجام هر کاری تصویر ذهنی خوبی دارند.

 

افراد شنیداری :

افراد شنیداری به صداهایی که می شنوند بسیار خوب واکنش نشان می دهند . آنها از کلمات جذاب لذت می برند و عاشق گفتگو هستند . اما همه چیز باید کامل و مناسب باشد تا برای آنها گوش نواز باشد.

افراد شنیداری معمولا صدای دلنشین و دلنواز و آهنگین دارند و پر نفوذ دارد.

همانند بصری ها ولی کمتر از آنها، اشاره به اطراف و نگاه به اطراف دارند و بیشتر چشمان خود را به اطراف و سمت گوش ها ی خود می برند تا سر خود ( مانند بصری ها ).

 

شخصیت شناسی

در جایی که واژگان صدا در جریان است پای شنیداری ها هم به میان می آید. گویندگان و مجری ها و مشاوران و نویسندگان و … عموما افرادی شنیداری هستند.

 

افراد احساسی ها :

برای احساسی ها باید همه چیز حساس، قابل اعتماد و رضایت بخش باشد. اشاره های آنها بی تکلف و ساده است .بعضی از احساسی بسیار شمرده شمرده صحبت می کنند و جزئیات بسیاری ر ابه کلام خود اضافه می کنند  و عمموما  شاید از اصل ماجرا دور شوند و صدای بصری ها و شنیداری ها را در می  آورند!

واقعیت این است که تبدیل کردن احساسات به واژگان بسیار سخت تر و زمانبر تر از تبدیل تصاویر و صداها به واژگان می باشد و همین سبب شمرده شمرده صحبت کردن آنها می شود.

 

شخصیت شناسی

 

عموما در حین صحبت هم به سمت پائین و به سوی احساسات خود نگاه می کنند .افراد احساسی بیشتر هم دوست دارند که اشیا را لمس کنند تا درک خوبی از آن داشته باشند.

 

نشانه های چشمی در بررسی کیفیت حسی و ادراکی

هنگامی که از افراد مختلف در مورد مطالب مختلف سوال می شود، حرکات چشم آنها قابل تامل است.

اگر به فردی گفته شود – تصورش را بکن – ناخودآگاه چشمان او به بالا و به چپ و راست می رود  ( در حال تصویر سازی ) و وقتی در مورد واژگان و کلمات صحبت می شود مردمک چشم به سمت چپ و راست می رود ( به یاد آوری اطلاعات آوایی ).

همچنین وقتی در مورد احساسات و عواطف صحبت می شود چشم ها پائین و به سمت چپ و راست می رود. ( دستیابی به احساسات )

نکته مهم دیگر اینکه هنگامی که به سمت چپ نگاه می کنند اطلاعات را به یاد می آورند و هنگامی که به سمت راست نگاه می کنند آن اطلاعات را سازماندهی می کند.

 

شخصیت شناسی

 

همه این حرکت های شش گانه سبب می شود که بتوان افراد را تقسیم بندی کرد که در چه گروه حسی قرار می گیرند و با چه حسی بیشتر به تفکر در مورد یک موضوع می پردازند.

این نمودار را فرض کنید که به پیشانی طرف مقابل شما چسبیده است. به کمک آن و حین صحبت با فردی و سوال پرسیدن از او می توان حس غالب او را در درک اطلاعات بدست آورد.

 

 

پرورش مهارت به منظور شناسایی اولویت حسی دیگران، نشانه توجه بسیار به دیگران در ارتباطات می باشد. همین سبب می شود تا مردم به صحبت و رابطه با شما علاقمند شوند.

به اشتراک گذاری با دوستان