شخصیت شناسی بر اساس کیفیت حسی

همه ما انسان ها احساس می کنیم، می بوییم، می چشیم، می بینیم و می شنویم و سپس اطلاعاتی که از این حواس خود کسب می کنیم را در طول زمان تبدیل به عقائد، نگرش، رفتار و خصلت می کنیم.

هر روز این کار را به کمک حواس خود انجام می دهیم و به همین ترتیب شخصیت خود را شکل می دهیم.

نتیجه ای که این روش اطلاعات گیری از اطراف برای ما دارد این است که به مرور زمان به کمک این اطلاعاتی که از حواس خود می گیریم، نگرش ها و تفکرات ما شکل می گیرد و به کمک همین نگرش ها و تفکرات، با دیگران صحبت می کنیم و ارتباط برقرار می کنیم.

 

کیفیت حسی و ادراکی

تقسیم بندی انسان ها از لحاظ کیفیت حسی:

انسان ها عموما  از لحاظ کیفیت حسی به سه دسته بصری (Visual)  شنیداری  (Auditory) و احساسی (Kinesthetic) تقسیم بندی می شوند.

فرض کنید که ایمان، رامین و آرمین در یک جلسه مدیران شرکت داشتند و می خواهند که در مورد آن جلسه صحبت هایی را بیان کنند.

ایمان یک فرد بصری می باشد و با استفاده از تابلویی از واژگان که در ذهن دارد، بیشتر کیفیت تصویری جلسه و ابهت جلسه را بیان کند :

اوه دیدید چه صندلی و میز فاخری داشتند و دبیر جلسه چه لباس شیک و زیبایی داشت. واقعا محیط اطراف اتاق واقعا جذاب و چشم نواز بود.

رامین یک فرد شنیداری است و  کیفیت آوایی و صدای جلسه برایش جذاب بوده و بیشتر از آن صحبت می کند :

مدیر جلسه واقعا صدایی رسا و واضح داشت و بخوبی کلمات را بیان می کرد اما در عوض دبیر جلسه صدایی خش دار و ناواضح داشت …

آرمین یک فرد احساسی است و از طریق عواطف و احساسات خود ارتباط برقرار می کند  و بدین ترتیب می گوید:

جلسه خوبی بود بخوبی می توانستم انرژی را در این جلسه حس کنم فقط کاش کمی بیشتر افراد ارتباطات بهتری با هم داشتند …

 

بصری ها اغلب : واژگان تصویری ر ابیان می کنند.

شنیداری ها اغلب واژگان آوایی و صداها را علاقه دارند.

 و احساسی ها اغلب واژگان عملی وعاطفی را دوست دارند و بکار می برند.

 

این مثال برای نشان دادن وضعیت حسی افراد مختلف بود تا نشان دهیم که چگونه افراد باحس های خود با اطراف خود ارتباط برقرار می کنند و واژگان مخصوص خود را انتخاب می کنند.

یک نکته مهم :

همه افراد از این حس ها برای ایجاد ارتباط و درک درو ن ومحیط بیرون خود استفاده می کنند ولی عموما یک حس بر دو حس دیگر غلبه و برتری دارد و از این طریق بیشتر اطلاعات خود را دریافت می کنیم و نگرش ها و تفکر ات خود را پایه ریزی کنیم.

 

مشخصات بیشتر ی از کیفیت های حسی

فردی که بصری است :

بیشتر به ظاهر چیزهای اطراف خود و خودش توجه دارد و جلوه ها برایش بسیار اهمیت دارد و تحت تاثیر آنها قرار میگیرد وصحبت می کند.

 

 

فردی که شنیداری است:

به صداها بیشتر اهمیت می دهد و به کیفیت صداها حساس است.

 

کیفیت حسی و ادراکی

 

و فردی که محیط را از طریق احساسات عملی تجربه می کند:

به کیفیت احساسی هر چیزی از طریق حس بساوایی اهمیت می دهد.

 

کیفیت حسی و ادراکی

 

تحقیقات نشان می دهد که عموما ۵۵ درصد افراد بصری ۱۵ درصد شنیداری و ۳۰ درصد هم احساسی هستند.

 

در مورد افرادی که می خواهید با آنها ارتباط برقرار کنید اطلاعات خوبی کسب کنید

 

حسی را که یک فرد بیشتر از بقیه به آن تکیه دارد را بشناسید و روشتان را تغییر دهید تا این حس را بطور کامل تحت توجه کلمات خود قرار دهید.

یک مثال کاربردی از شناخت کیفیت حسی:

فرض کنید که می خواهید در یک جلسه با حضور مدیران،‌ در مورد یک موضوع مهم صحبت کنید. دانستن این موضوع که مدیران حاضر چه نوع حسی نسبت به دریافت اطلاعات دارند و از طریق چه حسی بیشتر اطلاعات را کسب می کنند می تواند در موفقیت شما بسیار موثر و اثر گذار باشد. کلماتی که شما انتخاب می کنید و بیان می کنید می تواند شما ر ا در پیشبرد اهداف خود در این جلسه بسیار همراهی کند .

برای اینکه بتوانیم با افراد مختلف با حس های مختلف ارتباط خوبی را برقرار کنیم و خوب صحبت کنیم باید بصری ها و شنیداری و حسی ها را بخوبی از هم تشخیص دهیم.

در ادامه مقالات بعدی در این مورد بشتر صحبت خواهیم کرد .

به اشتراک گذاری با دوستان