شناخت کیفیت حسی و ادراکی به کمک نشانه های کلامی 

در مقالات قبلی در مورد شخصیت شناسی بر اساس کیفیت حسی و ادراکی آنها صحبت شد و چند مورد از نحوه شناخت افراد بر اساس کیفیت حسی و ادراکی را بیان کردیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  شخصیت شناسی بر اساس کیفیت حسی - شناسایی افراد بر اساس حس و ادراک

 

در این مقاله سعی داریم تا شخصیت شناسی افراد بر اساس کیفیت حسی و ادراکی را به کمک کلمات و جملاتی که افراد به کار می برند مورد بحث قرار دهیم.

افراد هنگامی که می خواهند در مورد یک چیزی صحبت کنند و از واژگان استفاده کنند عموما این حس برتر آنهاست که تجربیات آنها را به واژگان تبدیل می کند.

 

شخصیت شناسی

نشانه های کلامی افراد بصری :

استفاده از واژگان بصری و استعاره، عموما  نشان از بصری بودن یک فرد دارد.

ارادی که بصری هستند تجربیات و صحبت های خود را رنگ می کنند!

آنچنان از کلمات استفاده می کنند که هر چیزی را برای شما بصورت بصری توضیح می دهند که دیگران می توانند آن را ببینید!

 

کلمات مورد استفاده بصری ها در ارتباطات :

دورنما     تاریک     درخشان     ظاهر شدن     کورکورانه     روشنی     تصور     به وضوح     روشن کردن     به تصویری کشیدن

بینش     بصیرت     به تصویر کشیدن            آشکار شدن   چشم انداز             مجسم کردن چشم ذهن       صورت خیال

 

شخصیت شناسی

 

طرز صحبت کردن افراد بصری :

خودت را چگون می بینی ؟

می توانم تصور کنم که چه می گویی ؟

موضوع بحث برای من واضح نیست

می توانی تصور کنی ؟

می توانی کمی مطالب را روشن تر بیان کنید

راهی روشن را پیش روی خود می بینیم

 

نشانه های کلامی افراد شنیداری :

این افراد کلمات را به وضوح و رسا بیان می کنند و دوست دارند که طرف مقابل آنها هم این موضوع را رعایت کند و بوضوح بیان کند تا یک گفتگوی لذت بخش رقم بخورد.

کلماتی که عموما شنیداری ها استفاده می کنند :

مذاکره     بی صدا     منظور خودت را خوب بیان کن     حرف زدن     همنوا     پرسیدن     گزارش دادن     بیان کردن وسوال کردن

شنیدن     رسا            واضح        ساکت     سخن گفنتن     صدای دلنواز      صدای دلخراش     گفتن    نحوه بیان     نحوه صحبت

جیغ زدن     زبان خفته     تذکر دادن

 

شخصیت شناسی

طرز صحبت کردن افراد شنیداری :

شمرده و واضح صحبت کنید

خوب به من گوش بده

صدایش در گوشهایم مانده است

این رنگ خیلی جیغ نیست ؟

لحن صدایش دلنوازه !

نحوه کار را برای من تضویح دهید

دوست دارم در مذاکره هر دو طرف صحبت های خود ر ابخوبی بیان کنند

مراقب صحبت های خود باش

گوشهیت را به من بده !

بیشتر بگو

 

نشانه های کلامی افراد احساسی : 

احساسی ها از عواطف خود کمک می گیرند تا یک حادثه و ماجرا را برای دیگران بیان کنند .

در حین صحبت با آنها از همان بیان احساسی استفاده کنید تا با آنها هماهمگ و همنوا شوید. که اینکار احساسی را در نتیجه توجه به احساساتشان،‌ متاثر می کند .

کلمات مورد استفاده احساسی ها  :

احساس کردن      فشار آوردن      شارژ روحی     قابل تحمل      جابجا کردن      لمس کردن     با آرامش انجام دادن

تماس گرفتن     حساس کردن     احساساتی       پر هیجان      بی عاطفه      خشن     پریشان     حساس     با ملایمت

محسوس     دلگرمی       طاقت فرسا

 

شخصیت شناسی

 

طرز صحبت کردن افراد احساسی :

در این مورد چه حسی دارید؟

این اتفاق مرا تحت تاثیر قرار داد

با او تماس می گیرم

نمیشود بر روی یک چیز اصرار کرد

احساس کردم که فردی منظم و خونسر د است

بیا پای مذاکره تا صحبت های خود را  سبک و سنگین کنیم.

 

با استفاده از کلمات و جملاتی که افراد در گفتگوها و ارتباطات خود استفاده می کنند می توان براحتی با استفاده از مطالب بیان شده، کیفیت حسی و ادراکی آنها را تشخیص داد.

 

شخصیت شناسی

 

پرورش مهارت به منظور شناسایی اولویت حسی دیگران، نشانه توجه بسیار به دیگران در ارتباطات می باشد. همین سبب می شود تا مردم به صحبت و رابطه با شما علاقمند شوند.

 

 

به اشتراک گذاری با دوستان