ساختار های برای سخنرانی بداهه

برای اینکه بتوانیم در جمع های مختلف بخوبی و اثربخش صحبت کنیم و یک اثری ماندگار از خود بر جا بگذاریم باید بتوانیم در صحبت های خود از ساختار ها یا چارچوب هایی مشخص استفاده کنیم.

در این ویدئو که قسمت هایی از کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای می باشد، در مورد بعضی از این ساختارهای سخنرانی بداهه و نحوه استفاده از آن صحبت می کنیم.

 

قسمت هایی از کارگاه اصول سخنرانی حرفه ای ۱۵

 

به اشتراک گذاری با دوستان