مطالبی در زمینه بکارگیری زبان بدن در سخنرانی _ دوره نوجوانان

 

زبان بدن یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سخنرانی باید مدنظر داشت.

اینکه چگونه باید از بدن خود برای یک سخنرانی حرفه ای و اثرگذار استفاده کنیم، موضوع قابل تامل می باشد.

در این ویدئو در مورد زبان بدن و نحوه استفاده از آن برای یک سخنرانی حرفه ای و جذاب صحبت می کنیم.

 

قسمت هایی از دوره فن بیان و مهارت سخنوری نوجوانان

 

به اشتراک گذاری با دوستان