راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان

 

در مقاله قبلی در مورد مواردی که سبب خجالتی شدن فرزندان می شود و بعضی راهکارهایی عملی را بین کردیم. در این مقاله قصد داریم تا در مورد یکسری از راهکارهایی که سبب افزایش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان می شود صحبت کنیم.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  غلبه بر خجالتی بودن در کودکان و نوجوانان

 

۱-    تشویق کردن

با تشویق کودکان خود حتی برای کارهای کوچک، سبب می شویم تا حس خوبی نسبت به خود و کارهای خود داشته باشند و حس مسولیت پذیری خود را افزایش دهند و در کارهای مختلف، داوطلب باشند.

تشویق، مغذی ترین ماده برای روح و روان انسان است و سبب می شود که کارهای خوب بخوبی در روح انسان ماندگار شود و بصورتعادت در بیاید.

در کوچکترین کارها هم فرزندان خود را تشویق نمایید تا حس خوبی نسبت به خود بدست بیاورند و اعتماد به نفس آنها افزایش یابد.

به قول و قراراهایی که با فرزند خود می گذارید احترام قائل شوید و عمل کنید تا حس ارزشمندی را به او هدیه دهید.

 

۲-   نام بردن خوب فرزندان

هنگامی که در ابتدای نام فرزند خود، آقا یا خانم استفاده می کنیم سبب می شود تا حس خوبی نسبت به خود داشته باشند و خود را مانند بزرگترها ارزشمند بدانند.

 

۳-  قوانین و باورها

هنگامی که فرزندان ما برای کارهای خود قوانین خاصی را بدانند و یکسری باورهای خوبی داشته باشند که راهنمای آنها در انجام کارها و تصمیمات روزمره باشد، می توانند با حس اعتماد به نفس بالایی با مشکلات روبرو شوند.

به فرزندان خود قوانین زندگی و ارتباطات را یاد دهید و بیاموزید که با دیگران چگونه ارتباط برقرار نمایند و صحبت نمایند تا بتوانند بخوبی از عهده هر کاری در آینده بر آیند.

برای اینکه به فرزندان خود بتوانید حس اعتماد به نفس را بدهید در ابتدا خود باید بیاموزید که چگونه اعتماد به نفس داشته باشید و مهارت سخنوری و فن بیان را بیاموزید.

 

حس اعتماد به نفس در کودکان از ضریب هوشی هم می تواند در آینده کارسازتر شود!

 

هنگامی که فرزند شما به توانائی های خود اعتماد داشته باشد و برای خود ارزش قائل باشد، براحتی می تواند مسائل خود را حل نماید و در زندگی خود بدرخشد و قهرمان زندگی دیگران هم باشد!

 

اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان

۴-   جلو انداختن کودکان

به جای اینکه خود شما کارهایی مانند خرید را انجام دهید فرزندان خود را جلو بندازید تا این کار را انجام دهند. این کار سبب افزایش حس اعتماد به نفس در کودکان و اینکه می توانند کاری را انجام دهند، شود.

 

۵-   انجام کارهای گروهی

کودک خود را به مکان هایی ببرید یا فضایی را ایجاد نمائید که کودک شما بتواند با دیگران تعامل داشته باشد و صحبت نماید تا حس اعتماد به نفسش بیشتر شود.

ایجاد تعامل با دیگران و ارتباط با دیگران، یکی از مواردی هست که سبب میشود خجالت درکودکان ما کاهش یابد.

فرزند خود را در همفکری های خانوادگی مشارکت دهید. هنگامی که در مورد یک مشکل می خواهید در خانواده صحبت کنید او را مشارکت دهید و از نظرات او هم استفاده کنید. مثلا می توانید در بعضی امور از اعضای خانواده بخواهید که نظرات خود را بیان کنند و در دفتر یا تخته بنویسید تا حس بهتری را ایجاد کنید.

به فرزند خود بیاموزید که هر کسی می تواند ایده خوبی برای یک مشکل داشته باشد.

چکار می توانیم انجام دهیم تا زندگی و خانواده ای بهتر داشته باشیم؟

این سوال می تواند خیلی موثر واقع شود و ذهن فرزند شما را تحریک و تقویت کند و مشارکت خوبی در بحث های کلامی داشته باشد.

 

۶-   خواندن کتاب شعر یا داستان

اگر شما فرزندی کوچک بهمراه یک فرزند بزرگتر دارید، برای اینکه حس اعتماد به نفس فرزند بزرگ را افزایش دهید از او بخواهید که برای فرزند کوچک، کتابی شعر یا داستان را بخوانید.

این کار سبب می شود که فرزند بزرگ، خود را فردی مهم در پیش فرزند کوچک احساس کند و اعتماد به نفسش بیشتر شود.

 

۷-   حامی بچه ها باشید:

دست بچه ها همیشه در دستان شما نیست اما قلبشان همیشه در دستانتان می ماند!

هنگامی که از فرزندان خود حمایت می کنید سبب می شود که حس بزرگ بودن و عزیز بودن را درک کنند و رشد کنند و تغییر کنند و بزرگ شوند.

فرزندان خود را باید حمایت کنید تا رشد کنند و این وسیله ای است برای قهرمان شدن آنها

با فرزند خود گاهی خلوت کنید و در مورد آرزوهایش صحبت کنید و اینکه دوست دارد اکنون و در همچنین در آینده چه کاری را انجام دهد.

 

اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان

به اشتراک گذاری با دوستان