ذهنیت قدرتمند در سخنرانی

در این فایل صوتی قصد داریم تا در مورد ذهنیتی قدرتمند در سخنرانی صحبت کنیم.

قبل از اینکه وارد حیطه سخنرانی درجمع، فروش و مذاکره و هر آنچه که به ارتباطات کلامی مربوط می شود، وارد شوید باید ذهنیت خود را بخوبی بررسی نموده و ارتقاء دهید.

 

 

رادیو سخنرانی

فایل صوتی را از طریق لینک زیر دانلود کنید .

طراحی سخنرانی

 

به اشتراک گذاری با دوستان