سخنرانی حرفه ای – تکنیک های شروع سخنرانی – بیان نقل قول

 

در اینجا قصد داریم تا در مورد تکنیک های شروع یک سخنرانی حرفه ای صحبت کنیم.

برای اینکه یک سخنرانی حرفه ای و جذاب داشته باشیم باید بتوانیم تا از تکنیک هایی اثرگذار در شروع سخنرانی خود استفاده کنیم.

در این فایل صوتی در مورد یک تکینک قدرتمند و حرفه ای در سخنرانی و نحوه بکارگیری آن صحبت خواهیم کرد:

بیان نقل قول

این تکنیک شروع برای فروش و مذاکره هم می تواند استفاده شود.

 

رادیو بیان ماندگار

 

 

 

فایل صوتی را از طریق لینک زیر دانلود کنید .

طراحی سخنرانی

 

به اشتراک گذاری با دوستان