بال های اصلی در سخنرانی حرفه ای

در این فایل صوتی قصد داریم تا در مورد بال های اساسی سخنرانی حرفه ای صحبت کنیم.

اگر بال های قدرتمند سخنرانی حرفه ای را بشناسیم، براحتی می توانیم خود را برای هر جلسه ای، حتی جلسات فروش و مذاکره و … آماده کنیم.

 

سخنرانی حرفه ای

 

 

فایل صوتی را از طریق لینک زیر دانلود کنید .

طراحی سخنرانی

 

به اشتراک گذاری با دوستان