اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان در ارتباطات

 اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان مهمترین موضوع در تربیت فرزندانی قهرمان در آینده می باشد.

برای اینکه بتوانیم کاری را انجام دهیم باید علاوه بر داشتن مهارت در  آن کار، باور داشته باشیم که می توانیم این کار را انجام دهیم.

شاید ما رانندگی را بدانیم و اینکه چگونه می توانیم در جاده رانندگی کنیم، ولی حس اینکه می توانیم در جاده برانیم و باور به این کار داشته باشیم را نداشته باشیم.

این یعنی عدم اعتماد به نفس!

یعنی اینکه به توانایی های خود باور نداشته باشیم و حس خوبی از انجام آن کار نداشته باشیم.

برای اینکه بتوانیم با دیگران ارتباطات خوب برقرار نمائیم باید بتوانیم علاوه بر داشتن مهارت فن بیان و سخنوری، با انجام تمرینات مداوم، این مهارت را در خودمان درونی کنیم و باور داشته باشیم که می توانیم با دیگران بخوبی ارتباط برقرار نمائیم.

کودکان ما در صورتی می توانند قهرمانانی در آینده باشند که از الان اعتماد به نفس بالایی در انجام کارها داشته باشند. هنگامی که اعتماد به نفس بالایی در انجام کارها داشته باشند می توانند مسئولیت قبول نمایند و کارهای بزرگی را در آینده انجام دهند.

یکی از کارهایی که می توانید برای افزایش اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان انجام دهید، آموزش مهارت های ارتباطی بخصوص مهارت سخنوری و فن بیان می باشد.

 

اعتماد به نفس کودکان

البته از فرزندان خود چندان هم انتظار صحبت هایی مانند خودتان نداشته باشید! آنها کودک هستند و نیازمند کمک شما برای رشد و پیشرفت …

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  فن بیان نوجوانان در ارتباطات روزمره

 

اعتماد به نفس طلایی

برای اینکه فرزندی با اعتماد به نفس داشته باشید، خود شما باید این خصوصیت را ابتدا داشته باشید !

چرا که این خصوصیت را فرزندان عموما از والدین خود می بینند و به ارث می برند!

شوخی کردیم، ولی قطعا آنها با دیدن رفتارها و صحبت های شما و عکس العمل شما نسبت به وقایع مختلف، آن را در ذهن خود ثبت می کنند و در رفتارها و صحبت های روزمره اجرا می کنند.

در جدول زیر نشانه هایی از اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان بیان شده است و صحبت و کارهایی که این نشانه را تقویت می کند هم بیان شده است:

 

نشانه ی اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان صحبت و کارهایی که این نشانه را تقویت می کند
شناخت ارزش ها و جهت گیری به رویاهای بزرگش احترام بگذارید و او را تشویق کنید که این رویاها را هر چه بیشتر، بیان کند و بنویسد.
انگیزه تمام کارهای خوب و موفقیت آمیزی که انجام می دهد را قدردانی کنید و در صورت نیاز جشنی کوچک بگیرید.
ثبات عاطفی با فرزندان خود بگونه ای باشید که بتوانند احساسات خود را برای شما بیان کنند و شما هم پذیرای این احساسات باشید و شنونده خوبی باشید.
ذهنیت مثبت به او کمک کنید و راهنماییش کنید که در شرایط مختلف، نقاط مثبت و خوب انسان های اطراف خود را هم ببینید.
خود آگاهی به او یا دهید که به توانائی ها و قابلیت های خود احترام بگذارند و افتخار کنند.
اشتیاق برای پیشرفت به آنها بیاموزید که طرز کار وسایل مختلف چگونه است و خود آنها را تشویق کنید که در مورد هر اتفاق علمی تحقیق کنند.
سلامتی و ورزش الگوی خوبی برای ورزشش باشید و او را تشویق کنید که رژیم غذایی و عادت ورزشی خوبی را در پیش بگیرید.
حس هدفمندی به آنها بیاموزید که همه انسان های موفق دارای خصوصیات خاصی بودند و از انسان های موفق برای  آنها صحبت کنید و داستان های الهام بخش را برای او بگویید. آنها را تشویق کنید که فکر کنند که چه تاثیری می توانند بر روی زندگی دیگران داشته باشند.
تمایل به ریسک کردن آنها را تشویق کنید که برای موفقیت و بدست آوردن آنچه می خواهند گاهی باید کارهای ترسناک انجام دهند مانند صحبت روبروی جمع!

 

 

مهمترین موضوعی که می تواند اعتماد به نفس فرزند شما را افزایش دهد، تعریف و تمجید کردن از او می باشد.

 

بابت کارهای خوبی که فرزندانتان انجام داده اند و نمرات خوبی که در درسها گرفته اند ( حتی اگر چند درس را فقط نمره خوب گرفته است) تشویقش کنید.

 

چرا این مقاله را مشاهده نمی کنید؟  مهارت های کلامی نوجوانان در ارتباطات

 

اگر کارهایی را خوب انجام داده است ولی کارهای دیگر را بخوبی انجام نداده است، می توانید بگونه ای با او صحبت کنید که باز هم اعتماد به نفسش هم بیشتر شو د و هم شما حرف دلتان را به او بزنید:

۱- کارهای خوبی را که فرزند شما انجام داده است را بیان کنید.

۲- کارهایی را که خوب انجام نداده است و جای کار دارد را مطرح کنید.

۳- صحبت های خود را با یک جمله انگیزشی مثبت و بصورت کلی تمام کنید.

مثال :

فرض کنید می خواهیم با فرزندی که درسهای خود را بطور کامل نمی خواند، هم تذکر دهید و هم انگیزه:

۱- امروز خیلی به مادرت در انجام کارهای خانه کمک کردی و خیلی تشکر می کنم و کارهای مربوط به مدرس را هم انجام دادی

۲- برای اینکه در مدرسه بتوانی به درسها بخوبی پاسخ بدهی باید درسهایت را کامل بخوانی.

۳- با این وجود، خیلی خوشحال هستیم که هر روز در انجام کارهایت منظم تر می شوی و به دیگران هم کمک می کنی …

 

هیچگاه با فرزند خود جر و بحث نکنید. چرا که سبب می شود صحبت های واقعی خود را به شما نگوید و در لاک تنهایی خود فرو رود..

 

اعتماد به نفس کودکان

به اشتراک گذاری با دوستان