ابزارهای قدرتمند در ارتباطات و سخنرانی:

چه ابزارهایی در جعبه ابزار قدرتمند سخنرانی وجود دارد؟

از این ابزارها چگونه باید استفاده کرد؟

چرا این ابزارها کمک می کند تا ما یک سخنرانی جذاب و حرفه ای را اجرا کنیم؟

در این ویدئو قصد داریم تا با اجزای اصلی یک سخنرانی حرفه ای و جذاب آشنا شویم.

 

 

قسمت هایی از دوره کاربردی سخنرانی و فن بیان

به اشتراک گذاری با دوستان